Ungdomsbrottsligheten minskar

Brottsligheten i Sverige har minskat under lång tid. Det går att se i undersökningar som Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och skolundersökningar som genomförs regelbundet bland svenska skolungdomar i grundskolans sista årskurs och andra året i gymnasiet. Mellan 2012 och 2013 minskade dessutom antalet anmälda brott, vilket är ovanligt.

Minskar brottsligheten så minskar också ungdomsbrottsligheten eftersom de flesta brott begås av ungdomar. Ungdomar av idag är alltså skötsammare och ordentligare än föräldragenerationen och dessutom med all säkerhet också skötsammare än deras föräldrar. Ett viktigt skäl till minskad brottslighet och minskad brottslighet bland unga är att allt färre ungdomar dricker alkohol. Idag är alkoholkonsumtion bland niondeklassare nere på de nivåer som fanns i slutet av 1970-talet och för gymnasieelever ner på de lägsta nivåerna sen 2004.

Även om det är så att ungdomars brottslighet minskar så är det ändå så att riktade insatser för att ytterligare minska brottsligheten kan vara bra. Problemet med sådana insatser är dock ofta att de inte är långsiktiga utan tillfälliga projekt. På sikt har de därför mycket liten betydelse för att minska brottsligheten bland ungdomar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements