Neandertalgener bestämmer om du kan sluta röka eller inte

Alla människor utanför Afrika bär en liten del neandertalgener i sig. Smmanlagt så kan så mycket som 20% av neandertalarnas totala arvsmassa finnas kvar, fast inte i en och samma människa utan utspritt på alla icke-afrikaner. Vissa sjukdomar och beroenden har stark koppling till neandertalgener:

I de två nya studierna har arvsmassan hos 1.004 respektive 665 människor från hela jorden granskats. Analyserna visar att neandertalarnas genvarianter i huvudsak är sådana som är associerade med vissa sjukdomar, som åldersdiabetes, samt vissa beteenden – exempelvis förmågan eller oförmågan att sluta röka.

Andra varianter är kopplade till hårets och hudens egenskaper, vilket antyder att neandertalarnas anlag kan ha hjälpt våra afrikanska förfäder att anpassa sig till det kallare, solfattigare klimatet i Eurasien.

Det är inga nyheter att moderna människor bär på neandertal gener. Inte heller att det påverkar vårt immunförsvar och ökar risken för vissa sjukdomar som diabetes. Däremot är det en nyhet att så mycket av neandertalarnas arvsmassa tycks finnas kvar 30 000 år efter att de själva dog ut.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements