Att utreda ungdomar misstänkta för brott

Ungdomar som är under 18 och misstänks för brott bör få hjälp, stöd och behandling som alternativ till straff och andra påföljder. Här spelar socionomer har en viktig roll, menar Michael Tärnfalk, socionom, forskare, universitetslektor och författare till boken Professionella yttranden – En introduktion till scoialt arbete med unga lagöverträdare.

När man utreder unga lagöverträdare rör man sig över ett komplext område som kräver ingående kunskaper om juridik och socialvetenskap.

Kunskap är makt. Den som har kunskap förstår mer, kan argumentera bättre och få gehör för sina argument. Socialtjänstens yttrande är också centralt för åklagares och domstolars uppfattning om en ung människas person och handlingar. Hur socialsekreteraren agerar kan få en avgörande betydelse för den unge under lång tid framåt. Det kan påverka möjligheterna för honom eller henne att få rätt vård. Och det kan bryta ett destruktiv beteende.

Professionella yttranden vill ge underbyggda argument för att barn och unga som begår brott både kan och bör få hjälp, stöd och behandling baserat på trovärdiga sociala alternativ till straff och andra påföljder. Den ger både socionomstudenter och redan yrkesverksamma socialarbetare kunskap, analytiska redskap och argument för att skriva professionella LUL-yttranden och andra utredande texter.

Genom fallbeskrivningar får läsaren reflektera över olika etiska och juridiska dilemman som är förbundna med att utreda ungdomar misstänkta för brott, men även konkret handledning i hur man skriver ett professionellt yttrande. Dessutom får läsaren kunskap om ungdomskriminalitet utifrån aktuell forskning.

Svensson/Natur och Kultur

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements