Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden drabbar främst män

Moa Bursell

Moa Bursell

En undersökning gjord av Moa Bursell vid Institutet för Framtidsstudier visar att etnisk diskriminering av personer med arabiska och nordafrikanska namn inte drabbar kvinnor i samma utsträckning som den drabbar män. När de söker ett jobb alltså, för det är det som undersökningen gäller.

Kvinnor med arabiska och nordafrikanska namn diskrimineras väldigt lite eftersom diskriminering av kvinnor när det gäller att få arbete är i stort sett obefintlig i Sverige enligt undersökningen. Däremot sorteras män med sådana namn snabbt bort ur ansökningsprocesser för jobb:

Av de jobbansökningar som resulterade i kallelse till intervju gick 65 procent till dem med svenska namn, ett tecken på etnisk diskriminering, eftersom hälften av ansökningarna hade svenska namn på den sökande. Men det visade sig att det fanns en könsobalans som förvånade forskarna när de analyserade vilka med utländska namn som arbetsgivarna kontaktade – männen med utländska namn valdes bort i långt större utsträckning än kvinnorna.

– Många tror att utländska kvinnor blir dubbelt diskriminerade. Men etniska stereotyper är oftast manligt kodade, och drabbar därför främst män, säger Moa Bursell, som är sociolog och forskare vid Institutet för framtidsstudier, samt författare till en artikel i European sociological review där dessa resultat redovisas.

– Kvinnor hamnar snarare i en könsmässig stereotyp än en etnisk, och därför får invandrade kvinnor en fördel på arbetsmarknaden jämfört med invandrade män, säger Moa Bursell.

Arbetsgivarna är nämligen bra på att försöka gynna det underrepresenterade könet i Sverige, varför detta i många fall gynnar kvinnor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements