Bisarr och befängd dom om Iphone

Södertörns tingsrätt meddelade igår mellandom i ett mål mellan Copyswede Ekonomisk förening (Copyswede) och Telia Sonera Sverige AB (Telia). Tingsrätten menar att iPhonetelefoner är särskilt ägnade för privatkopiering. Domen är naturligtvis helt bisarr. En Iphone är i först hand en telefon och knappast till för att kopiera kommersiell musik och film för privat ändamål i första hand. Domen är lika befängd som lägre förvaltningsrätters uppfattning om TV-avgift på datorer. När det gäller elektronik, upphovsrätt och liknande lever vi liksom i en Kafka-artad värld där en del storföretag och deras representanter inte vill anpassa sig till verkligheten:

På organisationen Elektronikbranschen är man återigen på krigsstigen efter dagens dom.

– Det är mycket beklagligt och framför allt otidsenligt, eftersom dagens mobiltelefoner i första hand inte används för att lagra musik. De används till att ringa med, ta bilder, surfa, mejla och lyssna på streamad och betald musik, kommenterar vd Klas Elm domen.

>– Nu hade man en möjlighet att ta ett rejält steg mot avskaffandet av den föråldrade kassettbandsskatten. Det är absurt att hävda att en Iphone – eller annan smart mobil – är särskilt ägnad åt att lagra upphovsrättsskyddad film och musik. Dagens digitala lagring är främst privata foton och filmer. Det är överhuvudtaget inte rimligt att de kan beläggas med straffskatt. Kassettbandsskatten blir ännu mer absurd när man betänker att streamingtjänster som Spotify redan ersätter upphovsmännen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att avskaffa lagen som den ser ut nu, fortsätter han.

Copyswede, som är en organisation som företräder upphovsmän och kulturskapare, har rätt att kräva in så kallad privat­kopieringsersättning. Denna ersättning kallas vrdagligen för kassettavgift då den infördes för kassetter (för den som inte vet vad det är så är det en liten plastlåda med ett inspelningsbart magnetiskt band som spelades in och spelades upp i en spelare för kassettband) en gång i tiden. Rätten till sådan ersättning uppkommer när en näringsidkare i Sverige tillverkar eller till Sverige för in anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av verk för privat bruk. Telia har importerat iPhones sedan den 1 januari 2009. Copyswede, som ansett att dessa telefoner är särskilt ägnade för privatkopiering, har begärt att tingsrätten ska förplikta Telia att till Copyswede betala 73 000 000 kr jämte ränta avseende privatkopieringsersättning. Telias inställning är att iPhones inte är särskilt ägnade för privatkopiering och att någon ersättning för sådan därför inte ska utgå till Copyswede. Under målets handläggning enades parterna om att tingsrätten i ett första skede genom s.k. mellandom skulle begränsa sin prövning till frågan om iPhones ska anses vara särskilt ägnade för privatkopiering.

Tingsrätten fann att begreppet särskilt ägnad i lagstiftningen på området och i dess förarbeten givits en extensiv innebörd och att denna slutsats fick stöd även av hur begreppet används i andra lagtexter och förarbeten. I sin bedömning vägde tingsrätten även in fyra rättsutlåtanden i målet samt flera EU-rättsliga avgöranden. Domstolen gick därefter igenom iPhones funktioner och hur de faktiskt användes enligt vad som framgick av några åberopade marknadsundersökningar. Tingsrättens slutsats blev att iPhones är särskilt ägnade för privatkopiering.

Eftersom domen är en mellandom har tingsrätten inte prövat frågan om rättegångskostnader.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements