Ebolaepidemi sprider sig

Ebola Västafrika 2014

Situation för spridningen av Ebolavirus den 20 juli 2104

Enligt organisationen Läkare utan gränser har epidemin i Västafrika av den mycket fruktade sjukdomen Ebola börjat sprida sig till storstäderna i området. Organisationen menar att hälsomyndigheterna i området tappat kontrollen på epidemin.  I Sierra Leone, Guinea och Liberia har hittills över 650 människor dött.

Ebola är en virussjukdom och det saknas vaccin eller medicin mot sjukdomen. Den dödligaste varianten av Ebola kallas Ebola Zaire och det är den som härjar i Västafrika. Den som drabbas insjuknar snabbt i influensaliknande symptom som hög feber, huvudvärk, diarré och muskelsmärtor. Det kan också uppstå blödningar i huden och i inre organ mot slutet av sjukdomsförloppet. Sjukdomen sprider sig via kroppsvätskor och dödligheten är upp till 90 procent. Vad som gör att vissa överlever och andra inte finns det fortfarande inget svar på.

Epidemin i Västafrika har också medfört omfattande ryktesspridning i de länder som drabbats. Mer oroligheter som följd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements