Om Södertörn-Nacka är en ö är det inte Sveriges tredje största ö

SCB har beslutat sig för att Södertörn/Söderort/Nacka är en ö trots att den på ena sidan avgränsas av en konstgjord kanal. Det blir då Sveriges tredje största ö enligt SCB. Men det är ju bara trams. Det är ingen ö och om konstgjorda kanaler räknas för att något ska bli en ö så är Götaland söder om Göta kanal Sveriges näst största ö utan konkurrens. Störst blir nämligen nästan hela Norge och Sverige då sjön Råstojaure har utlopp både mot Norge och ut i Atlanten och ut mot Torne älv.

Därefter följer nog Tärendölandet mellan Tärendöälven, Kalix älv, Bottenviken och Torne älv. Också området mellan Vängelälven, Fjällsjöälven och Faxälven måste räknas som en ö. Dessa två öar som finns på grund av så kallade bifurkationer (flod som rinner från ett flodsystem till ett annat) är naturliga på samma sätt som Hisingen är det. Fast Hisingen är egentligen två öarna då vattendraget som inne i Göteborg heter Kvillebäcken rinner åt två håll och också mynnar ut i Nordre älv förutom i Göta älv. Det finns dessutom fler mindre bifurkationer på Hisingen. Även hel Västsverige, västa om Göta älv och Vänern är en egen ö vissa perioder på året då det vid mycket högt vatten i Glomma avleds vatten till Göta älvs vattensystem genom en bifurkation vid Kongsvinger till Vrångsälven, Glafsfjorden och Byälven ner till Vänern.

Det finns dessutom många fler bifurkartioner som skapats med hjälp av kraftverksdammar och kanaler. Så om SCB vill att Södertörn-Nacka ska betrakats som en ö borde de nog vara konsekvente och betrakta alla liknande områden som öar. Förmodligen skulle Sverige då få en stor mängd nya öar. Förmodligen intressant för en hoper nördar men i det stora hela faktiskt rätt ointressant och egentligen rätt knasigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,