Bifångster i yrkesfisket

På min fiskeriblogg har jag påbörjat en serie inlägg om bifångster i fisket. Framförallt är det ett fiske som utmärker sig när det gäller bifångst. Det är kräftfiske med trål utan rist. Detta fiske är relativt ovanligt i Sverige, men vanligt i Danmark där de flesta kräftfiskare använder SELTRA-trål, medan de flesta i Sverige använder bottentrål med artsorterande rist.  Det senare ger en kraftig minskning av bifångsten av fisk. Cirka 25% av den kräfta som fiskas i Sverige fångas med trål utan rist och 50% med ristförsedd trål. De resterande 25 procenten fångas med bur.

Kräfttrål med rist

Kräfttrål med rist

SÅ här långt har jag skrivit inlägg om kräftfisket med trål och om industrifisket:

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements