Redovisning om grov organiserad brottslighet

Igår redovisade 12 myndigheter resultatet av det gemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. Inom ramen för samarbetet har exempelvis fler dömts till fängelse jämfört med året innan och stora skadestånd till Försäkringskassan har dömts ut.

Detta är den femte årliga redovisningen till regeringen sedan den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet startade 2009. 

Resultatet från satsningen visar att cirka 300 personer dömts till fängelse i tingsrätten, i sammanlagt 1 000 år sedan 2009, inom ramen för det arbete som bedrivits enligt gemensamt tagna beslut mellan myndigheterna. Till detta kommer det arbete som skett vid de gemensamma underrättelsecentren.

Exempel på resultat från 2014 är bland annat en tydlig ökning av antal fängelsedömda och fängelseår. Sammanlagt dömdes 100 personer till fängelse i tingsrätten under 2014, jämfört med 73 personer 2013.

– Vi ser hur våra väldfärdssystem på ett medvetet och systematiskt sätt utnyttjas av kriminella, ett viktigt syfte är därför att komma åt drivkraften för den kriminella verksamheten, pengarna och brottsvinsterna. Och det är naturligtvis svårt att slå fast hur framgångsrikt ett arbete varit enbart genom kvantitativa resultat. Men rapporten visar att vi arbetat brett mot den här brottsligheten, och att de åtgärder som vidtagits har fått konsekvenser för de som begått dessa brott, säger rikspolischef Dan Elisson.

Utdömda skadestånd inom satsningen har under 2014 uppgått till över 43 miljoner kronor. Återkravsbeloppen som ska betalas tillbaka till Försäkringskassan har ökat från drygt 3 miljoner år 2013 till 11 miljoner kronor 2014.

Det har också gjorts stora narkotikabeslag, och det finns flera exempel på att brottslighet har kunnat förhindras, bland annat har polisen lyckats ingripa innan grova våldsbrott skett.

– Satsningen utgör bara en liten del av det totala arbetet mot grov organiserad brottslighet, och vi ser att den även gynnar annat brottsbekämpade arbete, bland annat genom kunskapsutbyte och kontakter, säger Dan Eliasson.

Genom samverkansarbetet får de 12 myndigheterna en heltäckande lägesbild, och kan prioritera och kraftsamla i gemensamma insatser. Ett exempel är det arbete som de senaste åren pågått mot den organiserade brottsligheten i Södertälje.

– Det myndighetsgemensamma arbetet utvecklats hela tiden, och när vi riktar delar av våra resurser i ett gemensamt arbete kan vi nå framgångsrika resultat, som annars inte hade varit möjliga, och därmed kan vi tillsammans försvåra för den organiserade brottsligheten att verka i Sverige, säger Dan Eliasson.

Nytt för i år är att även Arbetsförmedlingen deltar i arbetet.

– Ett välfungerande myndighetssamarbete kan göra mycket för att stävja denna typ av brottslighet, som i längden hotar medborgarnas tillit till de samhällsinstitutioner som hela vårt välfärdsbygge vilar på, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Svensson/EBM/Åklagarmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements