Lexbase frikända i förtalsmål

Lexbase är en databas över dömda brottslingar som är sökbar på adresser. En person kan alltså om grannar begått några brott eller i vilka områden dömda främst bor. Två män hade stämt Lexbase för förtal, det ena en man som dömts för fortkörning och det andra en grov brottsling som menade att det var oskäligt att sprida uppgifter om honom. Lexbase har utgivningsbevis, precis som denna sajt har och det innebär att rättegången om förtal hanterades som ett yttrandefrihetsmål:

På fredagen avkunnades dom i Stockholms tingsrätt. Eftersom det var ett yttrandefrihetsmål avgjordes ärendet av en jury på nio medlemmar, som på fem frågor om männen utsatts för förtal fick svara ja eller nej.

– Juryn har svarat nej på samtliga frågor. I och med det blir det en friande dom, säger rådman Tomas Zander.

Männens juridiska ombud Sture Lindqvist uppger att han och hans klienter är besvikna över utfallet.

– Genom att köpa ett utgivarbevis för 2 000 kronor går man runt databaslagen och personuppgiftslagen. Vi menar att det är en lucka i lagen, säger Lindqvist.

Frågan har lett till en översyn av grundlagen och den kommitté som tillsattes av förra regeringen för att granska tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska granska om skyddet för den personliga integriteten är tillräckligt stort på Lexbase och liknande databaser. Arbetet ska vara klart den 1 september 2016.

Jag tycker domen är bar och att det är rimligt att en sajt med utgivningsbevis ska dömas för förtal när den rapporterar om brottslighet på ett sätt så brottslingarna kan identifieras. Därför är domen i Lexbasefallet bra.

Det som däremot kan ifrågasättas är att Lexbase har ett utgivningsbevis. Det är nämligen inte rimligt. Sajten är ingen nyhetssajt, ingen tidning och sprider bara information om brottslingar och brott. Därför är den översyn av lagstiftningen på detta område som inletts också något som är bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements