EU-förslag hotar ekologisk matproduktion

Sju organisationer har skrivit till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att uppmana Sverige att sätta stopp för det nya EU-förslaget till regler för ekologisk produktion. Det förslag Jordbruksministrarna ska rösta om den 16 juni riskerar att begränsa den ekologiska produktionen, dess miljönytta och mervärden för en levande landsbygd och ökad sysselsättning.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

De sju organsiationerna är  Naturskyddsföreningen, Ekologiska Lantbrukarna, Krav, LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges konsumenter och Svenska kyrkan. De skriver bland annat:

Liggande förslag kommer innebära stora hinder för ekologiska producenter i utvecklingsländer. Detta eftersom förslaget innebär att reglerna på de flesta produkter som importeras till EU ska följa EUs lagstiftning för ekologisk produktion till punkt och pricka om inte länderna lyckas komma överens om annat i bilaterala avtal med EU. Risken är uppenbar att flera länder inte får till avtal och reglerna blir således ett stort hinder för export från länder där andra regler kan vara nödvändiga, bland annat på grund av geografiska skillnader eller skillnader i klimat.

Eftersom EU är en stor och viktig marknad för ekologiska livsmedel får detta konsekvenser för utvecklingen av ett hållbart jordbruk i andra delar av världen. Den europeiska marknaden riskerar även att förlora viktiga ekologiska produkter som kaffe och bananer. Dessutom riskerar odlare i en lång rad låg- och medelinkomstländer att förlora möjligheten att exportera till EU.

Vad som är uppenbart på förhand är att Sverige är emot vissa delar av förslaget och därför menar organisationerna att Sverige måste rösta nej den 16 juni när EU:s jordbruksministrar ska rösta om förslaget. Regeringens uttalande om det kommande mötet och förslaget om ekologisk produktion är dock totalt intetsägande och till intet förpliktigande. Andra länder som sannolikt också är emot förslaget inkluderar Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements