Explosivt år i Malmö – fattigdomen har konsekvenser

Under detta år har det hittills sprängts 30 sprängladdningar och granater i Malmö. Sprängdåden utgör delar av flera olika kriminella konflikter, några har med rättegången kring bombdåden mot fastighetsbolaget Victoria Park att göra men de flesta har andra orsaker.

Polisen verkar dock ganska klara över vilka personer det är som stått bakom många av sprängningarna. Utredningssatsningen kring den senaste tidens våldshändelser i Malmö har enligt polisen gått framåt. Den grupp på runt 20-talet utredare som arbetar med utredningarna har nu kommit så långt i sitt arbete att polisen kan vidta åtgärder som riktas mot misstänkta gärningsmän.

– Vi påbörjar nu en insats för att frihetsberöva ett antal personer som vi misstänker ligger bakom några av de utförda våldshandlingarna med handgranater och skjutningar i Malmö, säger Stefan Sintéus.

Vilka dessa insatser och åtgärder är vill polisen inte gå närmare inpå.

Samtidigt som Malmö vara väldigt våldsamt i år kan vi i media också läsa om att Malmös befolkningen blir allt fattigare och cirka en tredjedel av stadens barn lever i fattigdom. I Malmö har andelen fattiga barn ökat, medan den minskat i Stockholm. Samtidigt har dock de barnfamiljer som lever i fattigdom i Stockholm blivit mycket fattigare. Det är för mig uppenbart att den höga våldsnivån i Malmö har koppling till den utbredda fattigdomen. En fattigdom som är mycket mer utbredd än i andra stora svenska städer:

Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll står i stort sett still i Göteborg, runt 17 procent. I Malmö har andelen fattiga barn ökat något till 31,7 procent.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, står bakom rapporterna. Han konstaterar att skillnaderna mellan Stockholm och Malmö ökar alltmer.

–?Det handlar om demografiska och sociala förändringar som städerna genomgått. I?dag kan de sägas vara varandras motsatser. Han förklarar att Malmö upplevt hur fattiga personer – sett till disponibel inkomst – flyttar in. Samtidigt fylls Stockholm på av höginkomsttagare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,, ,

Advertisements