Sveriges största privata skogsägare 2015

Lantmäteriet och tidningen ATL har tagit fram uppgifter om vilka som är Sveriges störst skogsägare. Uppgifterna gäller per den 14 oktober 2015. Självklart ligger de stora skogsbolagen i topp,liksom Svenska Kyrkan och Staten. Kyrkan äger mycket mark i söder och skogsbolagen i norr. I södra Sverige är också adeln stora skogsägare. Dessutom är förvånansvärt mycket skog kollektiv ägd och kontrollerad egendom olika typer av allmänningar.

Tyvärr tar listorna som presenteras i ATL inte hänsyn till koncernförhållanden och därför underskattas skogsbolagens ägande då ägandet ofta är utspritt på många olika dotterbolag. Jag har räknat ihop detta ägande koncernvis. Även Svenska Kyrkans skogsägande är uppdelat, på olika stift och församlingar varvid det är svårt att få en uppfattning om Svenska Kyrkans totala skogsinnehav från listan.

Statliga Sveaskog Förvaltnings AB är största enskilda skogsägare 3 087 751 hektar (ha) skog. Utöver det äger Statens Fastighetsverk 693 537 ha, Naturvårdsverket 323 966 ha, Fortfikationsverket 63 208 ha och Sveaskog AB 26 732 ha.

Svenska Cellulosa AB (SCA) är enligt ATL näst störst med 1 632 656 hektar skog. Detta är dock bar en del av SCA-koncernens innehav. Flera av företagets dotterbolag finns också bland Sveriges största skogsägare, däribland Scaninge Holding AB med 168 283 ha, Svanö AB med 124 484 ha, Rundviksverken AB med 79 828 ha och Scaninge Skog AB med 24 493 ha. Totalt blir det 2 029 744 hektar. SCA kontrolleras av Handelsbanken/Industrivärden.

Näst största skogsbolag är Bergvik Skog AB. Också det företaget har sitt ägande uppdelat på flera olika företag. Bergvik Skog Väst AB äger 1 615 719 ha skog, Bergviks Skog Öst AB äger 311 095 ha vilket ger totalt 1 926 814 ha. Bergviks Skog AB kontrolleras av skogsbolaget Stora Enso AB som äger 48,99%. Stora Ensos huvudägare vad det gäller antalet röster i företaget är FAM AB, ett av familjen Wallenberg kontrollerat förvaltningsföretag. I Stora Enso har FAM 27,3% av rösterna medan finska staten har 25,1% via Solidium Oy. FAM äger också 14,88% av Bergvik Skog AB så familjen Wallenberg har ett starkt grepp över företaget. Utöver det har stiftelser med anknytning till Stora Enso 0,28% av aktierna i Bergvik Skog AB.

Det tredje stora privata skogsbolaget i Sverige är Holmen AB som äger 580 707 ha skog och vars dotterbolag Holmens Bruk AB äger 439 871 ha. Totalt 1 020 578 ha. Holmens Bruk AB är i sin tur ett dotterbolag till Lundbergföretagen som ägs av familjen Lundberg.

Efter dessa tre bolag är det ett långt hopp till nästa stora privata skogsägare som är Persson Invest Skog AB som äger 75 592 ha, allt i Jämtlands län. Företaget ägs av familjen Persson och enskilda medlemmar i ägarfamiljen innehar 4 593 ha skog vilket ger totalt 80 185 ha. En släktmedlem som inte längre är delägare i Persson Invest äger ytterligare 8 386 ha.

Nästa större privata skogsägare är Boxholms Skogar AB med 33 080 ha skog varav allt finns i Östergötlands län. Ägare av Boxholms Skogar är familjen Douglas. En medlem av familjen Douglas, Carl Douglas, äger 2 052 ha skog i Stockholms län (Rydboholms gods). Totalt blir det 35 132 hektar skog. Familjen Douglas är därmed Sveriges största adliga skogsägare.

I styrelsen för Boxholms Skogar AB sitter också Carl-Gustaf Mörner som äger 4 020 ha skog i Östergötland (Sonstorps gods). Hans kusin Fredric Mörner innehar 1 933 ha (Thorönsborgs gods). En annan styrelsemedlem i Boxholms Skogar AB är Gabriel Danielsson som också är styrelsemedlem i Gustafsborgs Säteri AB (familjen Wendt) med 4 647 ha skogsmark i Skåne, Wanås Gods AB med ett mindre skogsinnehav, Gripenbergs Skogar AB och Dylta Bruk Förvaltnings AB i Örebro län som också är en mindre skogsägare. Gripenbergs Skogar AB ägs av Fredric Hermelin som äger 2 242 ha skog i Jönköpings län. Gabriel Danielsson är inte ägare till något av företagen.

I styrelsen för Boxholms Skogar samlas med andra ord personer som sammanlagt äger eller har kontroll över cirka 47 000 ha skog (Fredric Mörner inte medräknad).

AB Karl Hedin äger för sin del 19 682 ha skog i Bergslagen framförallt. Företaget ägs av familjen Karl Hedin och enskilda familjemedlemmar äger ytterligare 2 870 ha skog i Örebro län, 1 649 ha i Västmanlands län. Totalt blir det 24 201 ha.

Efter dessa privata företag radar de adliga godsägarna upp sig. Först ut är familjen Beck-Friis med Hargs Bruk AB med 17 058 ha skog, huvudsakligen i Uppsala län. I styrelsen för Hargs Bruk sitter också Anders Wall som också har styrelsuppdrag i bl.a. Domarbo Skog AB med dotterbolaget Pershyttan Skog AB och Starfors Säteri AB vilket alla är bolag hans och hans familj äger. Domarbo Skog AB äger 1 265 ha skogsmark i Uppsala län.

Baroniet Adelswärd AB (familjen Adelswärd) innehar för sin del 16 647 ha skog i Östergötland. En av ägarna, Gustaf Adelswärd, sitter också i styrelsen för ett stor jordbruksföretag i Skåne, AB Jordberga Gård.

Brevens Bruk AB (Gripenstedt) innehar 13 196 ha skog i Örebro län och Östergötlands län. I styrelsen för företaget sitter bland annat Magnus Kindstrand som också är styrelsemedlem i andra skogsägarbolag som familjens Bondes Bordsjö Skogar AB och Bordsjö Fideikommiss AB med 4 675 ha skog i Jönköpings län, familjen Bielkes Sturefors Godsförvaltning AB och Sturefors Egendom AB med 4 541 ha i skog i Östergötland, Lewenhaupts Claestorp Fideikommiss AB med 2 876 ha skog i Södermanlands län.

Familjen Wahlström äger AB Hvalfisken i Norrköping som äger 14 691 ha skog i olika delar av Sverige. Vidare äger Per Sören Skanse, innehavare av Kristianstads Automobil AB, 14 827 ha skog. I Värmland äger familjen Lander 31 085 ha skog, i Södermanland så innehar Ericsbergs Fideikommiss AB 10 297 ha skog. Detta företag ägs av en adlig familj som har namnet Bonde men som inte är närmare släkt med den familj, Bonde af Björnö, som nämnts ovan. I Örebro län finns Boo Fideikommiss (familjen Hamilton) med 11 225 ha skog och i Västerbottens län N.K. Lundströms Trävaror KB med moderbolaget KGL Skog AB (familjen Lundström) som innehar 12 064 ha skog.

I Gävleborg finns en lång rad personer som äger 9 901 ha skog vardera. Flertalet av dessa är sannolikt släkt och jag grupperar dem här efter efternamnet, men de kan alla vara släkt med varandra, familjen Hellström 39 604 ha, familjen Hedde 29 703 ha, familjen Forssberg 19 802 ha, Larsson 29 703 ha, Kroon 19 802 ha och ett antal personer med olika efternamn totalt 99 208 ha skog. När det gäller Jämtland har vi familjen Larsson med sammanlagt 15 762 ha och i Norrbotten har vi familjerna Sohlberg (15 197 ha) och familjen Boström (22 788 ha) som väl sannolikt är släkt med varandra. Dessutom familjen Köster med 44 643 ha.

Familjen Christer Ericsson (JCE AB) äger för sin del minst 29 042 ha skog på olika håll i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS 2016. ATL har byggt om sin hemsida och flera länkar till dem fungerar därför tyvärr inte.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!