Mångfaldens balans bör återinföras i naturen

Det finns en rörelse för återförvildningen (rewilding) av naturen i framförallt brittisktalande länder. Men diskussionen finns även i Sverige. Men det blir lite konstigt för naturen i Europa är i huvudsak skapad av människan. Återförvildning bör därför kanske kallas att återinföra mångfaldens balans. Läs mer…

Historiskt ägande av skog i Sverige under 1900-talet

1800-talet präglades av att sågverksföretag och senare också tillverkare av pappersmassa köpte upp skog från privata markägare. Detta resulterade i att Sverige fick ovanligt stor andel bolagsägd mark. För att stoppa denna utveckling infördes det i början av 1900-talet lagar som förbjöd bolag från att köpa personligt ägd mark. Läs mer…

Glesbygdsorter som vänt utvecklingen – Skattungbyn

Skattungbyn är en ort som ligger i den så kallade Siljansringen i Orsa kommun i Siljansbygden. Det är en avfolkningsort där den negativa befolkningsutvecklingen vänt till sin motsats. I huvudsak har det historiskt varit en jordbruksort. Läs mer…

Skogsbolagen och skogen i Sverige

Idag finns det tre skogsbolag bland de 10 största skogsägarna i Sverige tillsammans med ett statligt företag Sveaskog, ett statligt verk Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan, två mindre skogsägarföretag, ett familjeföretag och en allmänningsskog. Läs mer…

Skogen i Sverige – plantage eller naturskog?

Drygt 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog, vilket gör landet till Europas näst mest skogrika land, strax efter Finland. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark. Skogsindustrin är också Sveriges viktigaste industri. Läs mer…

Kalhyggen inte så dåliga för klimatet som förväntat

Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio år efter avverkning. Läs mer…

Sveriges största privata skogsägare 2022

Expressen har gjort en lista över Sveriges största privata skogsägare. Listan är lite märklig och faktiskt egenltigen helt felaktig. De allra största privata markägarna är tre skogsbolag och därefter följer främst en rad familjeägda bolag samt allmänningar. Läs mer…

Ge kommunerna del i vinsterna från vindkraften

Idag är det vanligt att kommuner lägger in sitt veto mot vindkraftsutbyggnad. Det finns många anledningar till det men det skapar problem. Det gör att vindkraftsutbyggnaden varken blir så stor eller så snabb som faktiskt behövs. Detta problem borde åtgärdas. Alla vindkraftsbolag borde åläggas att betala en viss avgift på samma sätt som när det gäller gruvbrytning Läs mer…

Tillväxt oundvikligt för minskade utsläpp av växthusgaser

De som tror att det går att åstadkomma en omställning av samhället i klimatvänlig riktning utan stora investeringar är faktiskt helt fel ute. För att minska utsläppen av koldioxid i Sverige behöver vi minska bl.a. bilismen, minska flyget, öka kollektivtrafiken (tåg, spårvagnar, tunnelbana etc), minska cementtillverkningen, minska stålproduktionen i masugnar och sluta använda fossildrivna fordon med mera. Läs mer…

Klimatfiaskot i Glasgow

Med darr på allvarsrösterna förklarade världens ledare att årets klimattoppmöte, COP26 i Glasgow, var sista chansen. Att nu, just den här 26:e gången, var det allvar. I motsats till de tidigare 25 mötena skulle det ske en verklig förändring! Eller i alla fall i en snar framtid… Läs mer…