Grundvattenbrist avhjälps med avsaltat havsvatten

Grundvattennivån på Gotland och Öland ligger på rekordlåga nivåer. Redan i februari-mars varnade Sveriges geologiska undersökning, SGU, om historiskt låga grundvattennivåer, i sydöstra Sverige, framförallt på Öland och Gotland men även i Blekinge.

– I Böda startade SGU mätningarna 1968 och de nivåer vi nu ser är de lägsta hittills, säger Bo Thunholm, som ansvarar för SGU:s övervakning av grundvatten, på SGU:s webbsajt.

SGU menar att det kan innebär problem för vattenförsörjningen både för hushåll med egen brunn och för hushåll med kommunalt vatten som tas från grundvattentäkter. Särskilt utsatta är Gotland och Öland. På delar av Gotland infördes därför redan från den 1 april ett bevattningsförbud. Gotland har dock också vidtagit andra åtgärder för att lösa öns problem med vattentillförseln. De har nyligen tagit sin första avsaltningsanläggning i bruk i Herrvik på östra delen av ön. Den kan leverera dricksvatten till ungefär 3 000 personer.

Tekniken är vanlig i vattenfattiga länder på varmare breddgrader som exempelvis Saudiarabien, men än så länge ovanligt i större skala i Sverige.

I Herrvik bedöms ungefär hälften av havsvattnet som tas in kunna omvandlas till dricksvatten. Kostnaden per liter blir lika låg som att rena vatten från från ytvattentäkter på Gotland. Dessutom innebär ju avsaltningsverk en säker vattentillförsel i motsats till grundvattnet på Gotland och små ytvattenförekomster som det idag använda Tingstäde träsk.

Det finns planer på ytterligare två avsaltningsanläggningar på Gotland, en vid Kvarnåkershamn på södra delen av ön, och en vid Visby. Undersökningar ska göras för att se om borrhål vid strandkanten kan fungera som intag av råvatten till ett avsaltningsverk vid Kvarnåkershamn. På så sätt slipper man lägga ut en lång ledning i havet och får ett första reningssteg i borrhålet. Förhoppningen är att undersökningarna vid Kvarnåkershamn ska leda fram till att ett större avsaltningsverk som kan ge dricksvatten till 25 000 personer. Verket är tänkt att var klart till 2018 eller 2019.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements