Dumreaktionärt om kommunism

Är en inte överens om vissa grundvärderingar kan en inte diskutera, bara prata förbi varandra. Jag diskuterar därför här med dem som håller med mig om alla människors lika värde, vissa grundläggande fri- och rättigheter, samt den av detta logiskt följande rätten till folkstyre, till demokrati. Det är en bra och fin tanke att folket själv ska ha makten i sitt samhälle. Kan vi vara överens om det i vår diskussion?

Nu gäller det Benjamin Katzeff Silberstein som gör ännu ett tröttsamt återupprepande gammaldags frontalangrepp på ”kommunismen” på Göteborgs-Postens nyreaktionära ledarsida den 31 oktober 2016 i debattinlägget Myten om den fina tanken.

Först definitionen. Kommunism kan betyda ägargemenskap i största allmänhet, som de första kristna levde i. Det kan betyda kollektivt ägd produktion som de israeliska kibbutzerna (jag arbetat på som volontär i min ungdom).

Det kan även allmänt syfta på en ursprunglig ägandeform där allt var gemensamt. Till exempel det urgamla jämlika jägarsamlarsamhället som mänskligheten levt i under större delen av sin existens – och som det finns spillror av runt om i världen.

De realsocialistiska (reellt existerande) samhällen som uppstod efter den ryska revolutionen kallade sig socialistiska, men sade att deras framtidsmål var ett kommunistiskt samhälle. Därför kallade de sig kommunister, men deras stater kallades för socialistiska (steget före kommunism enligt deras ideologi). Andra kallade dessa länder kommunistiska, inte de själva.

Med alla dessa betydelser av ordet kommunism är det fel och fult att bara själv slå fast sin definition som diskussionsgrund. Själv kallar jag mig inte längre kommunist på grund av alla de övergrepp som skett i detta begrepps namn – det blir bara missförstånd och definitionsfrågor istället för samtal.

Men det betyder inte att jag tar avstånd från just den fina grundtanken på grund av urartningen i Sovjetblocket (tvärtom) som Benjamin Katzeff Silberstein menar att en måste göra. Tar han då också avstånd från de första kristna gemenskaperna, de israeliska kibbutzerna och jägarsamlarsamhället?

Nej, en kan inte dra alla definitioner och versioner av kommunism över en kam och likställa dem med det specifika förtrycket i det statligt styrda östblocket, med dess hårdhänta diktaturer. Alltså det som kallas realsocialismen eller den reellt existerande socialismen.

Som vanligt likställs fascism och nazism med ”kommunism” och realsocialism, i debattinlägget. Och i praktiken finns många likheter mellan Hitlers och Stalins terrorvälden. Det är vi överens om. Även i Kina var Maos realsocialism ett terrorvälde som kostade miljontals människors liv.

Men fascismen höll sina löften. De menade att individer, folk och raser var olika värda, och att vissa individer, folk och raser skulle styra över andra. De föraktade principen om människors lika värde och den demokratiska folkmaktstanken.

Fascisterna & nazisterna genomförde exakt det samhälle de lovade att genomföra. Deras ideal och deras praktik var samma: Antidemokrati. De hade aldrig en fin tanke som urartade – de hade en ful tanke som genomfördes till punkt och pricka i en ful praktik!

Den moderna socialismen syftande till kommunism vill/ville å sin sida fördjupa den demokratiska tanken om alla människors lika värde. Därför skulle klassamhället avskaffas och människor ha så lika makt och så lika resurser som möjligt.

Man ville – sade de – uppnå en jämlik daglig politisk-ekonomisk-social demokrati. Det var verkligen en mycket fin tanke. Men höll de sina löften som nazister och fascister?

Icke alls. En ny statsöverklass tog över makten och skaffade sig privilegier. Klassamhället bara förändrade form. Folket fick inte makten och resurserna. De var lika förtryckta och utsugna av en elitklass som tidigare.

I realsocialismens länder gjordes inga allvarliga försök att verkligen föra över samhällsmakten till arbetarklassen och bondeklassen. Partiet behöll makten, och skapade en statlig byråkrati – vilka tillsamman blev en ny härskande elitklass.

Det var alltså ingen socialism syftande till kommunism som upprättades i östblocket! Hur kan en då ge den fina tanken socialism/kommunism skulden? De genomförde ju inte det fina tänkta socialistiska samhällsbygge de utlovat?

Deras ”kommunistpartier” var blufforganisationer som pratade vänster och handlade höger, pratade jämlikhet och byggde nya sociala hierarkier. De var inte ärliga som fascisterna, vilka verkligen genomförde det samhällsbygge de utlovat till medborgarna.

Eller har jag fel? Kan Benjamin Katzeff Silberstein peka ut en enda stat där ekonomisk demokrati och arbetarbondestyre verkligen infördes? Tror inte det.

Staten (via partiet) kontrollerade allt i öst, men verktyget staten användes för och av en ny överklass, inte av folket. Statsägande i sig har ju inget med äkta socialism att göra. Kärnpunkten är vilken klass som behärskar statsapparaten. Alltså vilken/vilka klasser staten tjänar.

När Benjamin Katzeff Silberstein därför skriver och påstår att ”Kommunismens idé om total ekonomisk jämlikhet kräver ett så starkt mått av politisk kontroll av befolkningen att terror inte är en bieffekt, utan en ren nödvändighet” så blir det ju helt absurt. Det genomfördes ju ingen jämlikhet i östländerna!?

Han skriver också kritiskt att ”För att omfördela samhällets alla resurser måste hela samhällsklasser oskadliggöras”. Men samma gällde ju när realsocialismen på nittiotalet övergick till kapitalism i Europa.

En gammal statlig överklass ”oskadliggjordes” då, och mycket av samhällsmakten hamnade hos en ny kapitalistklass. Var det också fel? Är det politiskt fel att göra stora samhällsförändringar överhuvudtaget?

I så fall tror ju inte Benjamin Katzeff Silberstein på demokrati. Då måste ju folket få bygga de samhällen de vill, även om de gör stora politiska kursändringar till höger eller vänster – vilket förstås tillfälligt kan destabilisera samhället. Det är ett pris vi som demokrater får betala.

”Kommunismens totalitära facit är uppenbart”, menar han. Men kommunismens fina tanke om ett samhälle där alla är med och delar och bestämmer, där jämlikhet, rättvisa och även ekonomisk demokrati råder, det har ju aldrig genomförts i stor skala i modern tid!

Däremot har den så kallade realsocialismen genomförts, som ett kapitalistliknande storskaligt samhälle där makten över samhället ligger hos en resursprivilegierad överklasselit. Samma i öst som i väst – ekonomisk diktatur på båda hållen, men i öst även politisk diktatur.

Dessa statliga klassamhällen i öst måste förstås vänstern ta totalt avstånd ifrån. Men inte för att de som lovat genomförde socialism & kommunism. Utan för att de INTE genomförde varken socialism eller kommunism!

Hans Norebrink, vänstersocialistisk vårdarbetare, samt fil mag i internationella relationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på “Dumreaktionärt om kommunism”

 1. Kommunism är nog, alldeles oavsett dess verkliga innebörd, ett totalt förbrukat begrepp. Det är sannolikt ganska meningslöst att försöka ”rehabilitera” begreppet eftersom argumentationen blir defensiv (ditt i och för sig vederhäftiga inlägg är ett exempel) och hela tiden måste inriktas på att förklara varför alla de, som i olika realsocialistiska skapelser, i rena despoter och nu även statskapitalistiska (t.ex Kina) stater kallat sig kommunister, inte varit eller är kommunister i ordets verkliga mening. Defensiv argumentation är mycket sällan framgångsrik. Då är det bättre att försöka hitta mer ”obefläckade” begrepp.

  1. Svar från Hans Norebrink:

   Jag håller i stort sett med om att kommunism (och kanske även socialism) är förbrukade begrepp, och därför kallar jag mig inte kommunist längre. Kanske ett nytt begrepp typ ”demokratism”, eller ekonomisk demokrati eller folkmakt eller ”ekodemism” (ekologisk och ekonomisk demokrati).

   Men försvarar vi inte ordet kommunisms många olika betydelser blir historien obegriplig. Skulle alla revolutionärer världen över ha medvetet kämpat för ett nytt statligt klassamhälle i diktaturens form? Och skulle de tidiga kristna, de judiska kibbutzerna och jägarsamlarsamhället (”urkommunismen” eller ”den primitiva kommunismen” kallad) ha gjort samma?

   Hans Norebrink, ekodemokratist

   1. ”Skulle alla revolutionärer världen över ha medvetet kämpat för ett nytt statligt klassamhälle i diktaturens form?”
    Självklart inte – jag tror att flertalet verkligen delade idealen – men de kom, när makten blev verklighet, att bli verktyg för maktfullkomlighet hos den elit som utvecklades till nya styrande klassen. Den ryska revolutionshistorien, som jag en gång beundrade men som jag nu ser som en av historiens största tragedier, berättar hur det gick till och spårade ur fullständigt. Detta blev definitionen för den nutida innebörden av begreppet ”kommunism” och allt som följde därefter intill våra dagar. Sorgligt men inte desto mindre sant.

Kommentarer är stängda.