Narkotikainnehav för eget bruk avkriminaliserat i Norge

I Norge har stortinget beslutat att narkotikainnehav för eget bruk fortfarande är olagligt men att den som grips med ett innehav som motsvarar eget bruk ska få vård istället för att dömas till straff. Bruket av narkotika avkriminaliseras men narkotika är fortfarande olagligt. Den som säljer narkotika begår fortfarande ett brott. I tidningen VG säger Nicolas Wilkinson, hälsopolitisk talesman för Sosialistisk Venstre (SV):

– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier Nicolas Wilkinson,  SVs helsepolitiske talsmann i Stortinget.

[…]

– Dette er starten på en stor rusreform. Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier SV-representanten.

– Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til VG.

Efter avkriminaliseringen har bruket av all slags narkotika minskat i Portugal. Heroinmissbruket har försvunnit helt och 2012 syns därför inte i diagrammet..

Portugal genomförde en liknande lagändring 2015 som har fått positiva effekter. Den viktiga förändringen är att det satsats rejält på en utbyggande av vården för narkotikamissbruk. Utan det hade avkriminaliseringen knappast blivit så lyckad:

Mangelen på solide data gjorde det lenge vanskelig å si noe som helst om utviklingen i Portugal.

– Vi var forsiktige med å si noe i de første årene, men etter 15 år har vi mer pålitelige data. Vi kan se mange gunstige effekter, forteller Caitlin Hughes.

Hughes forsker på narkotikalovgivning rundt om i verden. Hun har fulgt Portugal siden reformen i 2001.

[…]

Hughes, som blant annet gir råd til australske myndigheter, konkluderer med at:

  • Avkriminalisering kan ha positive konsekvenser når alle typer narkotika er tatt med – selv om avkriminalisering i seg selv ikke ser ut til å få mengden narkotika til å falle
  • Reformer av lovgivningen kan bidra til at samfunnet ser narkotikabruk som et helseproblem, ikke som kriminalitet

[…]

Hughes mener Portugal har gjort en rekke unike erfaringer.

Avkriminaliseringen av narkotika er den oppsiktsvekkende delen av endringene i Portugal. Men endringen av hele tilnærmingen til narkotika er den virkelige nøkkelen til suksess, mener hun.

– Portugal endret ikke bare narkotikalovgivning. De innførte en ny strategi for behandling. Dermed kan vi ikke være sikre på hva som er årsaken til forbedringene.

– Noe av det viktigste vi kan lære av Portugal er at nye lover ikke kan studeres isolert. Det er et redskap for bedre helse og bedre adgang til sosiale tjenester. Dermed er Portugal absolutt et forbilde for andre land, mener Hughes.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Portugal.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Portugal.

Rättssystemet har avlastats, antalet tunga missbrukare har minskat och statens kostnader för missbruk har minskat. Fler missbrukare har fått tillgång till vård och också hjälp att komma ut i arbetslivet. Antalet dödsfall på grund av narkotika har minskat kraftigt liksom antalet personer som smittas av HIV, från 1016 nya fall år 2001 till 56 fall år 2012.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,