En man dömd för bomb mot nattklubb i Malmö

Malmö tingsrätt meddelade igår dom i målet mot två män som var åtalade för allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat en explosion vid entrén till Adelgatan 2 den 11 juni i år.

De två åtalades vid Malmö tingsrätt för allmänfarlig ödeläggelse med anledning av att den ene först försökt åstadkomma en explosion i entrén till nattklubben på Adelgatan 2 för att någon timme senare tillsammans med ytterligare en person ha åstadkommit explosionen. Männen var även åtalade för annan mindre allvarlig brottslighet.

En av männen dömdes för allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrott och trafikbrott till fängelse 3 år. Mannen ska också betala skadestånd på totalt 1 030 128 kr för de skador som orsakats av explosionen. Den andre mannen frikändes för bombdådet men fälldes för annan brottslighet.

”Det finns teknisk bevisning och spår av sprängmedel som säkrats på den dömdes kläder som knyter honom till brottet. Däremot saknas sådan bevisning för den andre mannen. Han kan således inte knytas till brottsplatsen”, säger rådmannen Christina Nilsson, i ett pressmeddelande.

Tingsrätten bedömde att den dömde mannens brott motsvarar ett fängelsestraff på drygt tre och ett halvt år. Eftersom mannen endast var 20 år vid brottet ska straffet reduceras med sex månader. Längden på fängelsestraffet blev därför tre år.

Tingsrätten beslutade även att den dömde mannen skulle vara kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft. Den andre mannen försattes på fri fot i samband med att huvudförhandlingen avslutades den 12 december 2019.