Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online

En grundläggande förutsättning för att målen med den nya spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har licens och att andra stängs ute från den svenska spelmarknaden. Detta är också en avgörande förutsättning för ett bra konsumentskydd. Oreglerat spelande har allvarliga konsekvenser för samhället, t.ex. i form av förlorade skatteintäkter och en ökad utsatthet för problemspelare. Spelinspektionen har därför för avsikt att prioritera åtgärder som kan antas bidra till kanalisering av spelandet till lagliga alternativ. En del i detta arbete är att vidta åtgärder mot olaglig spelverksamhet.

Det är inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs och inte heller att tillhandahålla otillåtna spel dvs. spel som licens inte får ges för. Spellagen är tillämplig på onlinespel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land. För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

En förutsättning för att onlinespel utan licens ska vara olagligt är alltså att det riktas till den svenska marknaden. Vid denna bedömning har Spelinspektionen identifierat följande relevanta faktorer:

  • att bolaget på webbsidan erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta
  • att bolaget på webbsidan har information på svenska
  • att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund
  • att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund
  • att bolaget på webbsidan har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer
  • att bolaget eller bolagets ”affilates” riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter

Listan inte är uttömmande eller fullständig och en prövning kommer att ske i varje enskilt fall.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel innebär det enligt Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i sådana fall.

Spelinspektionen har inte möjlighet att ensam bekämpa olaglig spelverksamhet utan behöver samverka med andra. Speciellt då de som bedriver olaglig spelverksamhet över internet i allmänhet har sitt säte i andra länder än Sverige, ofta även utanför EU. Att tillhandahålla otillåtet spel eller spel utan nödvändig licens är kriminaliserat, liksom främjandet av sådan verksamhet. Spelinspektionen behöver därför samverka och samarbeta med polis och åklagare samt samverka med andra svenska myndigheter såsom bl.a. Konsumentverket och Finansinspektionen. Dessutom behöver spelinspektionen samarbeta med utländska spelmyndigheter och med de bolag som har spellicens i Sverige.

Då de som bedriver olaglig spelverksamhet oftast är registrerade i andra länder är det svårt att driva in böter och viten. Samtidigt är det ett problem om sanktioner mot spelbolag inte är förenade med viten då polis och åklagare i såna fall inte kan utreda brott. Den som bedriver olaglig spelverksamhet i Sverige förbjuds efter utredning att erbjuda spel i Sverige i någon form och kan alltså inte få licens. Om ett bolag som ingår i en koncern där det också finns bolag som har licens för spel i Sverige erbjuder spel utan licens i Sverige innebär det att bolaget med licens kan förlora denna. Straff mot sådana som erbjuder olagligt spel i Sverige kan inkludera sådant som varningsmeddelande när sajten besöks och betalningsblockering med mera.

Läs mer: