Vapen och knark beslagtogs i insatser mot gränsöverskridande brottslighet

Under fyra dagar i september genomförde Polismyndigheten och Tullverket utökade kontroller mot illegala vapen, sprängmedel, narkotika- och människosmuggling. I Sverige valde Polismyndigheten att förlänga insatsen till en hel vecka med extra fokus på illegala vapen. Sammanlagt beslagtogs 82 vapen, varav 9 stycken var automatvapen.

Insatsen leddes av Europol och genomfördes inom ramen för EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal threats), som är EU-projekt där medlemsländerna samarbetar mot samhällshotande och gränsöverskridande brottslighet. Den här insatsen inriktade sig framförallt mot illegala vapen, narkotika- och människosmuggling som är några av EU:s prioriterade brottsområden. dessutom var insatsens främst inriktad på sydöstra Europa, dvs Balkan. Totalt deltog 23 EU-länder och 11 länder utanför EU i insatsen. Totalt kontrollerades 44 000 bilar och 390 000 personer.

– En stor del av brottsligheten är i dag gränsöverskridande, och den här typen av internationella insatser är avgörande för att vi ska lyckas hitta illegala vapen, som i det här fallet. Den här insatsen omfattade både ett förberedande underrättelsearbete mellan alla inblandade länder, men även samverkan i realtid under pågående insats, säger Bengt Grönlund, Nationella operativa avdelningens (Noa:s) operativa ledare för insatsen, i ett pressmeddelande.

Under insatserna beslagtogs ammunition i form av drygt 10 000 patroner, över 50 tändhattar samt elpistoler, en mina, dynamit, tårgaspistol och pepparspray. Under en husrannsakan i Stockholm påträffades även en misstänkt vapenverkstad. Kontrollerna under insatserna resulterade också i att drygt 40 personer avvisades vid gränsen. Vilken gräns det handlar om framgår inte av pressmeddelandena men jag antar det handlar om den svenska gränsen.

Även narkotikabeslagen var omfattande drygt 200 000 tabletter tramadol, 2 liter cannabisolja samt mindre mängder av amfetamin, cannabis och metamfetamin. Det är oklart om detta handlar om beslag vid svenska gränsen eller i hela insatsen.

– Samarbete mellan olika myndigheter, både nationellt och internationellt, är viktigt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi ser positivt på att Europol tar initiativ till internationella kontrollinsatser, säger Lars Kristoffersson chef för brottsbekämpning på Tullverket.

Under en hel vecka, i samband med den internationella insatsen, genomförde samtliga polisregioner, gränspolis, uniformerad polis samt internationella- och underrättelseenheten vid Noa kontroller över hela landet med fokus på illegala vapen.

– Med hjälp av personal i yttre tjänst har polisen kraftsamlat och genomfört en mängd kontroller, både i den kriminella miljön samt mot vapenhandlare, och av dessa kommer troligtvis en av dem få sitt tillstånd återkallat, säger Bengt Grönlund.

Nåt är dock konstigt med rapporterna från insatsen för de svenska uppgifterna om beslag stämmer inte med uppgifterna från Europol:

These controls and investigations have led to the following arrests in several European countries:

  • Firearms trafficking or illegal possession of firearms: 17
  • Migrant smuggling or illegal immigration: 73
  • Drug trafficking: 37
  • Firearms and drug trafficking: 7
  • Document fraud: 12
  • International arrest warrant: 1
  • Other crimes not related to the JAD: 19

In addition, investigators seized 51 weapons of different types and 47 kilograms of a variety of drugs.

Enligt Europol greps också 166 personer under insatsen.

Om de svenska uppgifterna bara handlar om vad som beslagtogs i Sverige så är de uppenbarligen inte inräknade i Europols uppgifter. Eller så är bara delar av de svenska uppgifterna inräknade. Oavsett vilket så betyder det att den svenska polisen och tullen totalt överdriver insatsens resultat och i sin egen redovisning räknar med beslag som inte ägt rum inom insatsens ramar.

Med tanke på hur många länder som deltog i insatsen måste nog resultatet betraktas som ytterst begränsat. Dessutom tycks insatens främst ha resulterat i gripna och avvisade flyktingar medan antalet gripna brottslingar tycks vara begränsat. Det går nog att hävda att det hela var ett fiasko. Det avspeglas också av uttalandena från tullen och polisen som är generella och inte innehåller nåt specifikt om insatsen som sådan,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!