Ytterligare en skjutning mot en lägenhet i Göteborg

I måndags kväll sköts det mot en lägenhet på Köldgatan i Biskopsgården. Skjutningen var en del av en ny konflikt som berör ett nytt kriminellt nätverk med bas i Länsmansgården. Detta nätverk verkar ha hamnat i konflikt med det kriminella nätverket i södra Biskopsgården i vilket den just nu fängslade Eddie Jobe anses vara en ledande person.

Klocka 20 över ett natten till idag sköts det återigen mot en lägenhet, denna gång i Länsmansgården. Sannolikheten att det handlar om en hämnd för den tidigare lägenhetsskjutningen är mycket stor. Det är helt enkelt det mest troliga.

Skott avlossades mot fönstren på en lägenhet där flera personer befann sig. Ingen av dem träffades dock. De beskjutna ringde själva polisen. Den här typen av skjutningar är allvarliga. De som skjuter ser inte vem de skjuter mot, små barn, gamla och andra som absolut inte har med några kriminella gäng att göra riskerar att bli träffade och dödade.

Läs mer:

Ps. Det verkar som om skjutningen skett mot en lägenhet dör rapparen B.Baby bor. Denne anses var kopplad till Jobe-falangen (södra Biskopsgården). Dessutom har han spelat in låtar ihop med rapparen Asme som är kopplad till Ali Khan-nätverket. I så fall handlar det inte om en hämnd utan en fortsättning.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!