Märkliga städer – Malé

Malé är huvudstad i Maldiverna. Stadens centrum ligger på ön med samma namn som staden men staden omfattar ytterliga tre öar, alla tillhörande samma atoll som heter Kaafu. De andra öarna som är en del av staden är Villingilli som helt upptas av stadsdelen Vilimalé, Hulhulé och Hulhumalé.

Hulhumalé är en konstgjord som byggts av skräp och avfall från Malé samt sand som tagits från havsbotten. Därefter har det sen byggts bostadsområden. Hulhulé är delvis konstgjord och upptas av Malés flygplats. Både Malé och Villingilli har fyllts ut så de blivit större. Malé, Hulhulé och Hulhumalé är förbundna med broar.

Formellt är staden Malé uppdelad i 7 administrativa områden varav 4 ligger på huvudön Malé. De fyra heter Henveiru, Galolhu, Machchangolhi och Maafannu. De övriga är Vilimalé, Hulhumalé och Hulhulé.

Malé år 2004 innan Sinamalébron till Hulhulé i bakgrunden byggdes. Bild: Shahee Ilyas. Licens: CC BY-SA 3.0

Historia

Huvudön Malé, tillika staden Malés centrum, har 100 000 invånare på en yta av 1,9 kvadratkilometer vilket gör den till en av världens mest tätbefolkade öar. Staden har varit befolkad sen urminnes tid och beskrevs som säte för en drottning av Ibn Battuta som besökte ön år 1343. Öarna blev muslimska på 1100-talet. På 1600-talet försågs staden med murar. 1888 fanns 2 148 invånare.

I början av 1900-talet behövdes mer bostäder och delar av murarna och befästningarna revs åren 1925–1927 och en gammal kyrkogård jämnade ut och bebyggdes med bostäder. 1968 revs det kungliga palatset efter att Maldiverna blivit republik. Resten av befästningarna revs också. 1967 fanns det 11 453 invånare och 1977 hela 29 522 stycken. Genom utfyllnader har ön sen gjorts större och befolkningen har växt ytterligare.

Sötvatten får ön från djupa brunnar med brackvatten som sen avsaltas. Avloppsreningsverk saknas. Sopor och annat avfall dumpas som utfyllnad i olika laguner som exempelvis den igenfyllda lagun som blivit flygplatsen och Thilafushi-lagunen vars igenfyllda områden blivit industriområden. Utfyllnaderna är ofta fyllda med all sorts material och där finns en en hel del giftiga och miljöfarliga ämnen. El produceras enbart med hjälp av dieselaggregat.

Malé. Bild: Shahee Ilyas. Licens: CC0

Läs mer om märkliga städer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!