Sveriges minoriteter och minoritetsreligioner

Sverige har idag många minoritetsgrupper. Några har en speciella status som nationella minoriteter och det är finnar, tornedalsfinnar, samer, romer och judar. Av dessa har finnar (även om de flesta som finns här idag invandrat på 1960-talet), tornedalsfinnar och samer alltid funnits i Sverige, romer sen 1500-talet och judar sen 1700-talet. De har rätt att använda sina språk i olika sammanhang.

Nationella minoriteter

Finnar i Sverige pratar finska och tornedalingar en finsk dialekt som kallas meänkieli (tornedalsfinska). Meänkieli talas av cirka 70 000 personer och finska tals av minst 300 000 personer, kanske så många som 500 000.

Samer talar flera olika språk dör nordsamiska är det överlägset största följt av lulesamiska och sydsamiska. Umesamiska och pitesamiska har mycket får talare. Det finns mellan 20 000 och 40 000 samer i Sverige varav 3000 – 4 000 pratar nordsamiska, 2000- 3000 lulesamiska och kanske 500 sydsamiska.

Jiddisch är judarnas språk i Sverige men mycket få talar det. Kanske talas det av 1 000 personer.

Romani chib är beteckningen på det officiella romska språket i Sverige men det som talas i Sverige är främst svensk romani som talas av de resande, kalé som är de finska romernas språk, kelderash som talas av svenska romer och många i nutid invandrade romer från många delar av Europa men kanske främst de som kommit från Rumänien. Dessutom har vi lovari som tals av de som kommit från Ungern och norra Rumänien samt av en del andra. Slutligen har vi arli som talas av de som kommit från Grekland, Makedonien, Bulgarien och Kosovo. Det sammanlagda antalet personer som talar romani-dialekter i Sverige är minst 20 000 och kan vara uppemot 50 0000.

Invandrare

Men de nationella minoriteterna är bara en liten del av de befolkningsminoriteter som finns i Sverige. Det är dock svårt att veta hur många från olika minoriteter som finns i Sverige då de redovisas efter nationalitet, dvs vilket land som de kommer ifrån.

Ursprung för invandrare i Sverige (2020)
 1. Syrien, 194 000 (araber inkl palestinier, både sunni, shia och kristna, kurder varav en del yazidier)
 2. Det forna Jugoslavien, 173 000 (serber, kroater, bosnier, albaner, romer, makedoner, slovener, ungrare med mera)
 3. Irak, 146 000 (araber, både sunni, shia och kristna, kurder varav en del yazidier, arameer)
 4. Finland, 140 000 (finnar, finlandssvenskar, romer)
 5. Polen, 94 000 (polacker, romer, judar)
 6. Iran, 81 000 (perser varav en del zoroastrianer, kurder varav en del yazidier, azerbajdzjaner, armenier)
 7. Somalia, 70 000 (somalier)
 8. Afghanistan, 61 000 (tadzjiker, hazarer, pashtuner)
 9. Turkiet, 53 000 (arameer, kurder, turkar med mera)
 10. Tyskland, 51 000 (tyskar, kurder, turkar, arameer, mhallami med mera)
 11. Eritrea, 47 000 (tigrinja, tigre, afar med mera)
 12. Thailändare, 44 000 (thailändare)
 13. Indien, 43 000 (en mängd olika grupper)
 14. Norge, 41 000 (norskar)
 15. Danmark, 39 000 (danskar)
 16. Kina, 36 000 (kantonese, mandarin, wu, hakka)
 17. Rumänien, 33 000 (rumäner, romer, ungrare)
 18. Storbritannien, 31 000 (britter)
 19. Libanon, 29 000 (araber inkl palestinier, både shia, sunni och kristna, mhallami, arameer)
 20. Chile 28 000 (chilenare)
 21. Ryssland, 23 000 (ryssar)
 22. USA, 23 000 (US-amerikaner)
 23. Etiopien, 22 000 (amharer, tigre, tigrinja)
 24. Vietnam, 21 000 (hakkatalande kineser, vietnameser)
 25. Pakistan, 21 000 (panjabitalande)
 26. Grekland, 20 000 (greker)
Folk utan land eller från många länder

Med folk som inte har något eget land innebär det att det inte finns någon tillförlitlig statistik. Detta gäller folk som kurder, arameer (syrianer/assyrier), armenier, folk som talar amhara, tigre och tigrinja, mhallami, berbisktalande, uigurer men också bl.a. somalier, ryssar, ukrainare, tatarer, persisktalande och azerbajdzjaner som kan komma från flera olika länder. Kristna från Eritrea och Etiopien talar i allmänhet amharinja och tigre men kan ibland tala tigrinja.

Land med många språk och språk med många land

De som är från Afghanistan kan tala en mängd olika språk de vanligaste är dari (en persisk dialekt som talas av bl.a. tadzjiker och hazarer) och pashto. Indier i Sverige pratar en mängd språk som punjabi (talas också av folk från Pakistan), bengali, tamil (tals också av folk från Sri Lanka), gujarati, hindi, telugu, malayalam, kannada och marathi med flera.

Kineser kan vara från Kina, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Singapore och Indonesier. De som funnits länge i Sverige talar kantonesiska (södra Kina, Hong Kong, Singapore, Sydostasien) vilket också en del av som kommit som flyktingar från Vietnam gör. De flesta från Vietnam talar dock hakka, Kineser som kommit senare som studenter och forskare talar mandarin eller wu (Shanghai-området). En stor del av de som stannar kvar är wu-talande.

Med folk från Västafrika är det ännu mer komplicerat. De kan tala olika språk även om de är från samma land och samma språk även om de är från olika länder. Vanliga språk i Sverige är sannolikt fulfulde (fulani/peul/fula/toucouleur/pulaar/fulbe), wolof och mandinka/bambara.

Arabisktalande från Nordafrika och Mellanöstern kan inte obehindrat tala med varandra.Men även andra folkgupper har arabiska som språk, exempelvis har mhallami (mardelli)-gruppen det. Kurder talar flera olika språk men har en stark gemensam identitet.

Språk i Sverige

Det uppskattas att det finns 200 000 till 500 000 finsktalande i Sverige och upp till  400 000 arabisktalande varav de flesta talar Mellanöstern-arabiska och en mindre del talar nordafrikansk arabiska (Marocko, Algeriet, Tunisien).

Vidare cirka 130 000 som talar serbokroatiska, 80 000 som pratar kurdiska och nästan lika många, cirka 75 000 vardera som pratar polska, spanska och persiska. Dessutom uppskattas att det talas tyska av cirka 70 000 personer med cirka 50 000 som talar danska och lika många som är norsktalande.

Religion

En del minoriteter kan vi få ett ungefärligt hum hur många de är genom ett de tillhör en speciell religion. Arameer är med i olika kristna kyrkor såsom syrianska, assyriska och kaldeiska men de kan också vara med i grekisk-katolska och grekisk-ortodoxa kyrkor eller vara maroniter eller mandeer. Arabiska kristna är i allmänhet maroniter men kan vara kaldeer, mandeer, kopter med mera.

Perser kan vara zoroastrianer eller muslimer. Men de flesta är i likhet med de flesta kurder inte troende. Berber från Algeriet är nästan aldrig troende men de från Marocko kan vara det. En del berber från Marocko talar arabiska och inte berbiska.

Medlemmar i religiösa samfund med minoritetsanknytning
 1. Romersk-katolska kyrkan i Sverige, 124 000
 2. Sveriges muslimska förbund, 36 000 (inkluderar även shia-församlingar, medlemmar från Somalia, Arabvärlden, Turkiet, Pakistan, Bangladesh)
 3. Islamiska shiasamfunden i Sverige, 31 000 (medlemmar från Irak, Iran, Pakistan, Libanon)
 4. Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, 30 000 (inkluderar islamistiska församlingar och även en del shiaförsamlingar)
 5. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien, 26 000
 6. Serbiska ortodoxa kyrkan, 24 000
 7. Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet), 22 000
 8. Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, 21 000
 9. Svenska islamiska församlingarna, 20 000 (till stor del icke-arabiska församlingar)
 10. Islamiska kulturcenterunionen i Sverige, 17 000 (främst turkiska muslimska församlingar)
 11. Bosniakiska islamiska samfundet, 11 000
 12. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS), 9 000
 13. Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo), 9 000
 14. Judiska centralrådet, 8 000
 15. Österns assyriska kyrka, 8 000
 16. Mandeiska Sabeiska Samfundet, 8 000
 17. Islamiska fatwabyrån i Sverige, 7 000
 18. Rumänsk-ortodoxa kyrkan, 7 000
 19. Makedoniska ortodoxa kyrkan, 7 000
 20. Ungerska Protestantiska kyrkan, 5 000
 21. Sikher i Sverige, 5 000
 22. Koptisk-ortodoxa kyrkan, 5 000
 23. Alevitiska Riksförbundet, 4 000
 24. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, 4 000
 25. Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo), 4 000
 26. Armeniska apostoliska kyrkan, 4 000
Muslimer

Total finns det 155 000 medlemmar i större muslimska religiösa organisationer, varav 31 000 i en shiamuslimsk rörelse, 1 000 i ahmadiyya-rörelsen och 4 000 i aleviterna.. Dessutom finns det säkert en hel del mindre moskéer som inte är med i nån riksorganisation. Men antalet troende och religiösa muslimer ändras troligen inte nämnvärt av det.

Österländskt kristna

38 000 är med i kyrkor som kan kopplas till syrianer, 8 000 i den assyriska kyrkan och ytterligare 8 000 i mandeernas kyrka. En del arameer och arabiska kristna är med i grekisk-ortodoxa kyrkan och en del i katolska kyrkan (exempelvis Libanons maroniter). Det finns cirka  8000 medlemmar i afrikanska ortodoxa kyrkor, Totalt finns 147 000 medlemmar i olika ortodoxa kyrkor.

Som jämförelse kan nämnas att det finns 124 000 medlemmar i Equmeniakyrkan, 114 000 i Pingströrelsen, 52 000 i Evangeliska Frikyrkan, 20 000 i Svenska Alliansmission, 9 000 i Fräslningsarmén, 22 000 i Jehovas vittnen, 10 000 i mormonerna (Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga)

Som synes är det hela mycket komplicerat men de största minoriteterna i Sverige går ändå att räkna ut.

Största minoriteter

Finnar inklusive tornedalsfinnar är den största guppen följd av arabisktalande. De arabisktalande är dock egentligen flera grupper, sunnimuslimer som kommit från Irak, Syrien och Libanon, mhallami från Turkiet och Libanon och sunnimuslimer från Nordafrika. Syriska sunnimuslimer är den klart största gruppen följd av sunnimuslimer från Irak. Dessutom finns det shiamuslimer från Irak, Syrien och Libanon.

Den tredje största gruppen är serbokratiskatalande personer från det forna Jugoslavien som dock kan vara icke-troende, serbiskt-ortodoxa. katoliker eller muslimer. Det finns dock också albaner, makedoner, greker, romer, slovener och många andra folk bland de som kommer från det forna Jugoslavien.

Andra stora grupper är kurder, polacker, perser från Iran, tadzjiker och hazarer från Afghanistan, somalier, arameer (syrianer/assyrier), turkar, tyskar, eritreaner (tigrinjatalannde i allmänhet), thailändare, romer, panjabitalande indier och pakistanier (sikher eller muslimer), norskar och samer. Grupper som är mindre men som märks och märkts i samhället är spansktalande latinamerikaner, engelsktalande från Storbritannien, USA och Australien, ungrare, ester, kineser och mhallami.

Källor till alla uppgifter är främst SCB och Wikipedia