15-åringar dömda för skjutning i Gubbängen

Den 28 december 2022 avlossades skott med ett automatvapen och en pistol mot en lägenhet i Gubbängen. I den lägenheten hade tidigare en efterlyst person varit folkbokförd. Skotten träffade fasad, balkong och fönster och flera skott gick in i lägenheten.

Knappt ett dygn senare återvände gärningsmännen till samma bostadsområde och sköt på nytt mot en dörr till en annan lägenhet där en äldre man bodde vid tidpunkten. Enligt åklagarens hypotes tog gärnings­männen fel portuppgång och kom således att skjuta mot fel lägenhetsdörr. Den äldre mannen befann sig i lägenheten vid tidpunkten för skjutningen, men träffades inte av skotten.

Rådmannen Anna Rosenmüller säger i ett pressmeddelande:

– Tingsrätten har bedömt den första skjutningen som grovt olaga, eftersom ingen var hemma och det därför inte var möjligt att döma för försök till mord. Vid den andra skjutningen var lägenhetsinnehavaren hemma och gärningen bedömdes som försök till mord. Att gärningsmännen eventuellt sköt mot fel dörr spelade ingen roll för deras ansvar.

– Det kan konstateras att tingsrätten har gjort samma bedömningar som mig i flera delar, både vad gäller rubricering och straffvärde. De båda 15-åringarna döms för ett fall av försök till mord för skjutningen mot dörren och grovt olaga hot och framkallande av fara för annan för skjutningen mot fasad och fönster. De båda döms även för grovt vapenbrott och rån och påföljden bestäms till 1 år och 10 månader sluten ungdomsvård, säger kammaråklagare Karin Hammar vid Södra åklagarkammaren i Stockholm i ett pressmeddelande.

– Den 30-åriga mannen döms för medhjälp till grovt olaga hot vid den andra skjutningen och påföljden bestäms till 1 års fängelse. Den 15-åriga flickan frikänns från grovt vapenbrott. Jag ska nu läsa igenom domen och överväga om den ska överklagas i vissa delar, avslutar kammaråklagare Karin Hammar.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till 15 års fängelse för en vuxen person. Påföljden tog hänsyn till deras ålder och därför blev det ett betydligt lägre straff. De två 15-åringarna är för närvarande placerade på SiS-hem.

De dömda ska även betala skadestånd till flera målsäganden.

Läs mer: