Lerskreden i Västsverige – en ständigt återkommande plåga

Västsverige är det mest utsatta området var det gäller lerskred och ras i Sverige. Det är också där där de flesta stora raskatastrofer i Sverige inträffat. De kända skreden i Västsverige är många. Det dödligaste inträffade år 1648 vid Åkerström och Intagan norr om Hjärtum i Bohuslän. Det nästa dödligaste cirka 330 år senare i Tuve i Göteborg. Framförallt har ras inträffat i Götaälvdalen.

Grundorsaken till många lerskred och ras är och har varit omfattande regn som mättat läran i marken och orsakat att leran börjar röra på sig. Ofta har byggnader och arbeten på lermassorna bidragit till rasen. När det gäller rasen vid Göta älv har orsaken ofta varit höga vattenflöden i älven.

Raset i Göta 1957 fick stora ekonomiska konsekvenser. Det fick även raset i Tuve 1977. Där Tuveraset inträffade är numera ett parkområde och bara den som känner till att raset inträffade och var kan se var det skedde.

Var Surteraset inträffade kan observeras genom husen som inte längre står på linje. Namnet Jordfallet minner om lerskredet på tidig medeltid. Spåren av raset i Göta är inte längre synbara då bruket på orten rivits och platsen numera ser helt annorlunda ut.

Skred och ras i Västsverige:
 • ca 1150, Jordfallet, Bohus, Göta älv, 37 ha. Detta lerskred är anledningen till att platsen där bron ligger kallas Jordfall och att bron heter Jordfallsbron. Nästan hela södra armen av Göta älv dämdes upp. Älvfåran flyttades som en konsekvens 200 meter västerut.
 • 1648, Intagan, Göta älv, 27 ha, mer än 85 personer omkom. Spåren av detta ras kan ses än idag för den som vet att titta efter dem. Vid den aktuella tidpunkten låg Intagan i Norge. Också kallat Åkerströmsraset.
 • 1680-talet, Lilla Edet, Göta älv
 • Mellan 1686 och 1697, Torpa, Göta älv
 • 1730, Gunnilse, Lärjeån, 30 ha
 • 1733, Ballabo, Göta älv
 • cirka 1750, Ödegärdet och Skörsbo, Göta älv
 • 1759, Bondeström, Göta älv, 11 ha
 • 1806, Utby, Göta älv
 • 1830-talet, Ödegärdet och Skörsbo, Göta älv
 • 1946, Sköttorp, Lidköping, Lidan.
 • 1950, Surte, Göta älv, 22 ha, 1 person omkom. Mycket stabilt byggda hus gjorde att förstörelsen inte blev så stor. Husen restes upp igen men står numera inte i lika fin rad som tidigare.
 • 1953, Guntorp, Göta älv. Orsakade ett nästan två månaders stopp i tågtrafiken på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.
 • 1957, Göta, Göta älv, 15 ha, 3 personer omkom. Bruket blev delvis förstört.
 • 1973, Fröland, Uddevalla.
 • 1977, Tuve, Hisingen, Kvillebäcken, 27 ha, 9 personer omkom.
 • 1993, Agnesberg, Göta älv. Utanför industriområdet. Inga skadade byggnader.
 • 1996, Ballabo, Göta älv.
 • 2006, Småröd, Bohuslän, Taske å,10 ha. Motorvägsbygget (E6) försenades.
 • 2019, Lökebergs kile, Bohuslän.
 • 2023, Munkeröd, Stenungsund, Bohuslän, Norumsbäcken. Omfattande skador på E6, andra vägar, bensinstation och byggnader.
Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!