Det är Israels ockupation som är grundproblemet

Israels ockupation av palestinska territorier, deras isolering av Gazaremsan, deras annektering av östra Jerusalem och stora delar av Västbanken för judiska bosättningar samt deras förtryck av palestinier är det grundläggande problemet. Det är detta som skapat palestiniernas stöd till den islamistiska och högerextrema organisationen Hamas. Det är Israels agerande som är grundorsaken till våldet och det är mot dem som kritiken i första hand måste riktas.

Hamas attack mot Israel kan ses som ett förtryckt folks rättmätiga motstånd. De har som jag skrivit tidigare rätt att angripa sina förtryckare och ockupanter. De har rätt att angripa Israel. Det betyder inte att det var smart eller klokt. När en har en motståndare med sådan överlägsenhet som Israel är det oftast väldigt dumt att ta sig an dem rakt av. Det kommer att leda till att förtrycket hårdnar. Israel tar inga mänskliga hänsyn i sin krigföring, de dödar och bombar oskyldiga civila utan att skämmas för det.

Hamas

Det hade förmodligen varit bättre av palestinierna att lägga fram förslag på en gemensam palestinsk-judisk i ett försöka att försöka utnyttja den inom-judiska motsättningarna i Israel. Att genomföra en militär attack på det sätt som Hamas nu gjorde försvårar ett sådant initiativ och leder till att de olika intressena i Israel kan enas mot en gemensam motståndare. Det blir därför en sak som i praktiken motverkar palestiniernas sak. Det är dock inte förvånande att Hamas agerar på detta sätt. De lever på motsättningar och inte på lösningar. Det gynnar deras intressen om än inte palestiniernas.

Men samtidigt måste vi alltså rikta huvudkritiken mot Israel. Förutom ockupation och förtryck är det också Israel som begår de värsta övergreppen i den nuvarande situationen. Det är ockupationsmakten och apartheidstaten Israel som är grundskurken i sammanhanget. Inte Hamas och inte palestinierna.

Grundproblemet

Hamas terror är inte palestiniernas värsta fiende som Andreas Gustavsson i ETC påstår. Det är Israel som är Hamas värsta fiende. Och Hamas anfall på Israel kan visst ses som självförsvar mot en olaglig ockupation och ett långvarigt förtryck. Det kan på det sättet vara försvarbart. Gustavsson har helt fel på den punkten. Det kan därför mycket väl jämföras med Ukrainas rätt till självförsvar, västsahariernas rätt att angripa Marocko och kurdernas rätt att försvara sig mot Turkiet.

Det innebär naturligtvis inte att attacker mot civila kan försvaras. Varken från Hamas eller Israels sida. Men det ger en möjlighet att rikta den huvudsakliga kritiken mot Israel. Jag tycker Andreas Gustavsson hamnar fel när han riktar den huvudsakliga kritiken mot Hamas. Det handlar i grunden om en fascistisk regering i Israel som angrips av en fascistisk palestinsk organisation. Vi kan inte försvara någon av dem men måste rikta huvudkritiken mot de som skapat den aktuella situationen. Israel. Tyvärr tycks delar av den svenska vänstern hamnat helt fel.

Det är Israel som ockuperat delar av ett annat land, det är Israel som förtrycker palestinier och isolerar Gaza. Det är Israels agerande som skapat Hamas. Israel är grundproblemet. Samtidigt kommer inte Hamas agerande att leda framåt.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!