AI skulle klara rubriksättningen i DN bättre

Rubriksättningen i de flesta dagstidningar är idag undermålig på många sätt, Men ibland blir det liter mer komiskt än annars. På första sidan i DN på nätet står det att Nour El Refai driver medelklassen. Nour El Refai briljerar i driften av medelklassen står det. Det är nog att överskatta El Refais inflytande och möjligheter.

Klickar en på rubriken så blir dock rubriken korrekt på själva artikeln. Nour El Refai briljerar i driften med medelklassen. Hon är alltså bra på att driva med medelklassen. Det verkar mera troligt än att hon sköter hela driften av medelklassen.

Den här typen av fel händer hela tiden. Förmodligen skulle AI klara uppgiften bättre än de personer som idag sätter rubriker. För uppenbarligen är det lite si och så med kunskaperna i svenska hos dagens rubriksättare.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!