Polisen överdriver antalet gängkriminella

Efter att ha läst polisens rapport om utsatta områden framgår det klart att polisen överdriver antalet gängkriminella med cirka 100%. I rapporten finns en genomgång av den så kallade cylindermodellen som polisen använder för att bedöma hur många gängkriminella det finns. I cylindermodellen ingår 4 grupper av personer. De klassificeras som A, B, C och D.

Cylindermodellen

Totalt ingår 10 000 personer i det som av polisen kallas cylinderaktörer. Denna siffra tar en del forskare, politiker och journalister som intäkt för att påstå att det finns 10 000 eller fler gängkriminella i Sverige. En del anser dessutom att dessa 10 000 bara utgör kärnan av de gängkriminella i Sverige. Mindre än hälften av dem, 4 600, återfinns enligt polisen i så kallat utsatta, dvs försummade, områden. Påståendena är rena larvet, för att inte säga rena lögnerna.

Kategori A omfattar äldre kriminella med förankring i boendemiljön, möjliggörare och sådana som påverkar de kriminella nätverken på olika sätt. De syns oftast inte i kriminella sammanhang. B-kategorin omfattar kriminella aktörer i boendemiljön och agerar vad det gäller drogförsäljning, skjutningar, sprängningar och annan brottslighet.

C-kategorin inkluderar personer som agerar utåtriktat i boendemiljö. Sådana som kan tänkas agera mot polisen i upploppssituationer, missbrukare och småbrottslingar som kan tänkas begå våldsbrott. Den sista kategorin D omfattar riskpersoner med normbrytande beteende och småbrottslingar som kan tänkas begå skadegörelsebrott, småstölder och liknande brott.

Lösa boliner

Det är uppenbart att ingen i grupp D kan sägas ingå i de kriminella gängen. Inte heller de flesta personer som ingår i grupp C och grupp A kan anses vara medlemmar i kriminella gäng eller nätverk. I grupp A ingår förstås äldre gängbossar men också personer med restauranger och andra småföretag eller växlingskotor. Även advokater kan ingå i denna grupp. Flertalet personer i grupp A tillhör troligen inte nåt kriminellt nätverk.

Med tanke på vilka lösa boliner som polisen definierar kriminella nätverk så framstår det so extremt osäkra siffror som inte kan tas på alltför stort allvar.  Ibland består de bara av en person, ibland av en familj, ibland av några barndomskompisar, ibland av medlemmar i klubbar och föreningar med märken med mera.

Antal gängkriminella

Kategori B som är den grupp där de flesta förmodligen ingår i ett kriminellt nätverk består av cirka 4 000 personer. I kategori A ingår cirka 1 000 personer varav kanske några hundra tillhör nåt kriminella nätverk eller gangstergäng.

Kategori C består av cirka 3 200 personer varav kanske hälften eller mindre kan tänkas vara medlem i nåt kriminellt gäng. Att en person i denna kategori kanske i allmänhet inte ingår i ett kriminellt nätverk visas av Acta Publicas rapport om de dömda för påskkravallerna 2022. De är i huvudsak inte gängmedlemmar eller ens dömda för brott vid tidigare tillfällen

I kategori D finns troligen inga personer som kan räknas som medlemmar i kriminella nätverk eller gäng.

Högt räknat ingår finns det förmodligen därför inte fler än ungefär 6 000 gängkriminella i Sverige. Cirka 25% av dem byts ut varje år vilket innebär att de som stannar i gängen under lång tid förmodligen är ganska få. Polisens påståenden om antalet gängkriminella är med andra ord bullshit. Gallimattias.

De forskare och journalister som tar polisen siffror på allvar gör inte jobb, agerar som politiska aktivister på högerkanten eller är med än lovligt naiva och lättledda.

Rapporten vederlägger (motbevisar) också påståendena om att de gängkriminella lockar allt fler yngre. Andelen unga är stabil jämfört med tidigare år och har inte ökat.

Läs mer: