Att riva bostäder i försummade områden behöver inte vara fel

Socialdemokraterna har föreslagit att bostäder i försummade och övergivna områden ska rivas för att minska segregationen i samhället. Att riva bostäder i försummade områden behöver inte vara fel. Läs mer…

Bygg om miljonprogrammet – bekämpa gängen

Bygg om miljonprogrammet. Det sätt som miljonprogrammets områden är konstruerade på innebär att det skapas en mängd otrygga miljöer där alla alltid måste passera. Det handlar om gång- och cykelvägar genom natur, hållplatser som ligger utan kontakt Läs mer…

Det är inte narkotikan som skapar våld

Vänsterpartisten Maria Chergui säger i ETC att narkotikan är det som gör att ett område blir farligt med en massa dödligt våld. Det är inte sant nånstans. De dödliga våldet sker i områden där kriminellt aktiva personer bor oberoende av om det finns narkotikahandel eller inte. Läs mer…

Polisens så kallade utsatta områden bestäms på lös grund

I polisens rapport om utsatta områden har sex områden försvunnit jämfört med förra året. De områden som försvunnit är Älvsjö/Solberga och Östberga i Stockholm, Edsberg i Sollentuna, Termovägen i Järfälla, Lagersberg i Eskilstuna samt Charlottesborg i Kristianstad bedöms inte längre som utsatta. Läs mer…

Polisen överdriver antalet gängkriminella

Efter att ha läst polisens rapport om utsatta områden framgår det klart att polisen överdriver antalet gängkriminella med cirka 100%. I rapporten finns en genomgång av den så kallade cylindermodellen som polisen använder för att bedöma hur många gängkriminella det finns. I cylindermodellen ingår 4 grupper av personer. Läs mer…

Salonens bild av segregerade områden är också felaktig

Tapio Salonen är en professor i socialt arbete vid Malmö universitet som nyligen publicerat en rapport som heter Att identifiera utsatta områden. Med anledning av den har han också figurerat i media en hel del. Rapporten innehåller en kritik av polisens klassificering av utsatta områden. Läs mer…

Koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism

En studie från Umeå universitet visar att det är 66% högre sannolikhet att incidenter med dödligt polisvåld ska inträffa i US-amerikanska bostadsområden som tidigare rödlistats av myndigheter. Resultaten är kanske inte direkt jämförbara med svenska förhållanden då den generella nivån av våld i Sverige är mycket lägre. Läs mer…

Går det att förutse var det kommer att skjutas?

I flera tidningsartiklar förra veckan påstår en kriminolog vid namn Mia-Maria Magnusson att det går att förutse var det kommer att skjutas. Den metod hon menar fungerar bra är att polisen kan förutse var det kommer att skjutas genom att kartlägga så kallade öppna drogscener (ODS), dvs där det öppet handlas med narkotika. Men sanningen är att det inte räcker eller ens behövs. Läs mer…

Invandrarområden och brottslighet

Det är välkänt att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de som misstänks, grips och döms för brott. Men det betyder inte att invandrare eller att barn till invandrare faktiskt begår fler brott än vad personer födda i Sverige utan invandrade föräldrar gör. Läs mer…

Försummade områden blir lätt förslummade områden

Försummade områden är stadsdelar som drabbats av nedskärningar och privatiseringar. Skolor och vårdcentraler har försvunnit. De skolor som finns kvar blir ofta dåliga skolor. Vården blir sämre för de som bor i dessa områden. Fritidsverksamheter och lokala socialkontor har lagts ner. Butiker stängts. Osv. Läs mer…

Färre särskilt utsatta områden enligt polisen

Polisen skapar kontinuerligt lägesbilder av hur kriminella påverkar lokalsamhället och så kallat utsatta områden. Polismyndighetens bedömning är att det totala antalet utsatta områden har ökat något men att antalet särskilt utsatta områden har minskat. Läs mer…

För få områdespoliser i utsatta områden

Trots stora resursförstärkningar har Polismyndigheten inte kunnat säkerställa minimibemanningen av områdespoliser i alla utsatta områden. Brist på viss utrustning och små möjligheter att dela information med socialtjänsten försvårar arbetet ytterligare, visar en rapport från Riksrevisionen som granskat polisens arbeta med Läs mer…

80% av alla svenskar har gärna en granne från Mellanöstern eller Afrika

En undersökning av svenskars attityder visar återigen att Sverige är icke-rasistiskt och tolerant land. Cirka 80% av befolkningen kan tänka sig ha en granne från Mellanöstern, Afrika eller med muslimsk tro. Endast 20% kan inte tänka sig det. Dessa siffror Läs mer…

Undersökning om så kallat utsatta områden med trovärdighetsproblem

Novus har utfört en undersökning av attityder och framtidstro bland invånare i sådana områden som polisen kallar utsatta områden. Undersökningen är utförd på uppdrag av stiftelsen The Global Village. Den är gjord på webben och via telefon. Strax över 2 000 Läs mer…

Inget nytt i polisens rapport om utsatta områden

Polisens lista på utsatta områden är ungefär densamma som tidigare år. Några områden ramlar bort jämfört med förra året och några områden har tillkommit. Polisen tittar på fyra saker: De boendes benägenhet att delta i rättsprocessen Polisens möjlighet att utföra Läs mer…