Polis, advokat och pilot åtalade för assistansbedrägeri

En polis, en advokat och en pilot i Södertälje har blivit åtalade för grovt bedrägeri. De är syskon och har med hjälp av ytterligare 2 syskon (en av dem är apotekare), sina föräldrar och en ingift person under flera år lurat Södertälje kommun på pengar.

Efter en stroke fick pappan beviljad assistans av Försäkringskassan dygnet runt. Syskonen anställdes därefter  som personliga assistenter för sin pappa. Södertälje kommun stod för lönerna och betalade ut 100 000 kronor per månad mellan januari 2016 och april 2020. Totalt ska de ha fått mer än 6 miljoner kronor. Detta gäller dock enbart för den period som åtalet gäller. Bedrägeriet har troligen pågått mycket längre än så då pappan fick beviljad assistans redan år 2008. Totalt har familjen tagit emot 30 miljoner kronor från kommunen sen dess.

Kommunen fattade misstankar om att allt inte stod rätt till redan 2016 och beslutade att frånta fadern rätten till assistans dygnet runt. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten beslutade att det tidigare beslutet från 2008 skulle gälla. Fadern företräddes av den son som är advokat. 2019 tycks kommunen till slut ha polisanmält familjen.

Syskonen planerade och schemalade vården av fadern som dock i verkligheten inte tycks ha fått någon vård barnen alls. Mamman skötte den vård som behövdes.

Polistillslag

Polisen slog till i en samordnad aktion mot de fem syskonen på olika adresser i Stockholmsområdet på morgonen den 30 augusti 2021. Utredningen (förundersökningen) om misstänkt assistansbedrägeri hade då redan pågått under två års tid. Tre dagar senare häktades fyra av syskonen. Ett syskon, polisen blev inte häktad utan släpptes. Polisen var dock fortsatt misstänkt för brott.

Den aktuella familjen bär det vanliga efternamnet Hanna. Syskonen är Ibt#s@m Hanna, Ilh@m Hanna, Ch@d# Hanna, M@l*k Hanna plus polisen. Fadern heter Abdulm@s#h Hanna.

Syskonen är åtalade för grovt bedrägeri. Föräldrarna misstänks för medhjälp till grovt bedrägeri. Bevisen verkar vara ganska starka. Advokaten har suttit i rättssalen samtidigt som han enligt tidsrapporter vårdade sin pappa. Piloten befann sig emellanåt på tiotusen meters höjd och inte i Södertälje där han enligt de uppgifter som lämnats vårdade fadern. Det finns även bilder på syskonen när de handlar i Stockholm trots att de ska ha varit hos pappan.

Märkliga turer

Ekobrottsmyndigheten skötte utredningen. Utredningen som berörde polisen sköttes dock av särskilda åklagarkammaren. Den delen av utredningen som rörde polisen lades ner strax efter att polisen genomfört sitt tillslag mot familjen. Den åklagare, Göran Kvist, som ledde utredningen mot resten av familjen begärde överprövning av nedläggningsbeslutet.

Förundersökningen mot polisen återupptogs därefter. Men märkligt nog beslutades att särskilda kammaren skulle ta över hela utredningen. Dvs de som lade ner utredningen mot polisen skulle nu sköta hela utredningen. Men det slutade med att ekobrottsmyndigheten skötte utredningen mot sju av de inblandade och särskilda åklagarkammaren utredningen mot den polisen.

Den aktuelle polisen i 40-årsåldern har arbetat som polis sen i alla fall 2012. Han har tidigare har åtalats för två fall av olaga dataintrång och för folkbokföringsfusk. Advokaten som åtalats är också i 40-årsåldern. Han har varit medlem i advokatsamfundet sen 2016. Alla de åtalade förnekar brott.

Läs mer om assistansbedrägerier

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!