11 personer åtalade för grova miljöbrott

Åklagare har åtalat fem personer för grovt miljöbrott. En person är åtalad för medhjälp till grovt miljöbrott. Ytterligare fem för miljöbrott av normalgraden i ett omfattande mål om avfallshantering. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för att ha varit delaktiga i att mot betalning forsla bort tusentals ton osorterat bygg- och rivningsavfall. Detta har sedan grävts ned i marken, plastats in i balar och använts som utfyllnadsmaterial. Även fastighetsägare som tagit emot avfallet ingår i åtalet.

– Det här är vårt största mål någonsin som Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har haft. Det är exceptionellt i sin omfattning där vi under flera års tid utrett den organiserade avfallsdumpningen som vi menar att det här är. Förundersökningen består av 45 000 sidor, säger senior åklagare Anders Gustafsson i ett pressmeddelande. Han är förundersökningsledare.

Förundersökningen gick in i en mer aktiv och samlad fas 2020. Detta då åklagare och polis såg ett samband där samma modus användes på flera platser med samma personer inblandade i avfallshantering utan tillstånd eller tillräckliga skyddsåtgärder. Under utredningen framkom att avfall hanterats på ett olagligt sätt på 21 platser i Sverige. Två män och en kvinna häktades inledningsvis i en respektive två månader.

– Det här är mycket allvarlig brottslighet. För det första sett till de höga halter av PCB7, PAH-H, bly, kvicksilver och arsenik som anträffats, vilket i sig innebär en risk för människors hälsa och miljön. För det andra utifrån de stora mängder bygg- och rivningsavfall som hanterats. På en av fastigheterna förvarades 48 000 ton avfall. Det som är skrämmande med miljögifter är att vi många gånger inte ser effekterna direkt utan det blir nästa generation som får betala priset, säger senior åklagare Linda Schön.

Många kommuner

Platserna som omfattas av åtalet ligger i 15 kommuner. De är Botkyrka, Eskilstuna, Flen, Gullspång, Haninge, Huddinge, Håbo, Laxå, Norberg, Norrtälje, Skövde, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Östhammar.

– Det är också allvarlig brottslighet för att den pågått under lång tid under flagg av näringsverksamhet som människor förlitat sig på. Det har funnits en likgiltighet av konsekvenserna och det är svårupptäckt brottslighet. På en del platser menar vi att de åtalade har försökt dölja det de hållit på med. Ett sätt har varit att de har fyllt upp all mark med avfall och sedan ställt balar ovanpå, säger senior åklagare Lise-Lotte Tegler.

De fem som åtalats för flera fall av grovt miljöbrott är Thomas Nilsson, Fariba Vancor (hette tidigare Bella Nilsson), Robert Silversten, Tobias Gustafsson och Leif Ivan Karlsson. Magnus Karlsson har åtalats för flera fall av medhjälp till grovt miljöbrott. Slutligen har Patrik Bohman, Hareton Awadees Akob, Pär Jinnestrand, Tommy Karlsson och Marcus Jansson åtalats för miljöbrott.

Läs mer: