Johan Ehrenberg vilseleder om fjärrvärme

Johan Ehrenberg vilseleder om fjärrvärme i en ledare i ETC där han menar att fjärrvärme är ett dåligt sätt att värma upp hus då produktionen av fjärrvärme genom att elda upp träavfall från skogsavverkning, massafabriker, sågverk etc ger koldioxidutsläpp. Läs mer…

11 personer åtalade för grova miljöbrott

Åklagare har åtalat fem personer för grovt miljöbrott, en person för medhjälp till grovt miljöbrott och ytterligare fem för miljöbrott av normalgraden i ett omfattande mål om avfallshantering. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för Läs mer…

Avfallshantering har blivit lukrativt för kriminella gäng

Vi har sett det i maffiafilmer både från Italien och USA. Maffian kontrollerar sophanteringen. Ett exempel är den mycket sevärda maffiaserien Sopranos där avfallshanteringen är en mycket lukrativ verksamhet som inbjuder till fiffel och fusk. Läs mer…

Otillräckliga svar om fjärrvärme i ETC

I ETC ställer en person en fråga om miljövänligt fjärrvärme. Johan Ehrenberg ger ett ganska rimligt svar men det är otillräckligt och också delvis felaktigt. För det första så är den mest miljö- och klimatvänliga fjärrvärmen återvunnen överskottsvärme (återvunnen spillvärme) från industriprocesser, avlopp och rökgaser. Återvinningen sker med värmepumpar och värmeväxlare. Detta berör Ehrenberg inte alls. Läs mer…

Organiserad miljöbrottslighet – avfallshantering och skrot

Vanligen förknippas miljöbrottslighet med anmälningar om nedskräpningar eller otillåtna utsläpp från industrier. I andra länder ser det dock annorlunda ut och även i Sverige märks denna utveckling. Det handlar om den ökande brottsligheten som kan förknippas med avfallshantering. I USA och Läs mer…