Vad jag hoppas ska hända 2024

Tidningen ETC har frågat flera ETC-anställda samt en del andra vänsterprofiler om vad de förväntar sig eller hoppas ska hända under 2024. Det är i huvudsak självklara svar.  Att bombningarna i Gaza ska upphöra, att kriget i Ukraina ska ta slut med Ukrainas seger och Putins fall. Vidare att högerpopulismen ska försvagas. Att protesterna mot regeringen (Tidölaget) och Sverigedemokraterna ökar. Att världen börjar gör nåt åt klimatproblemen. Dessutom hoppas många på att Trump inte vinner valet I USA.

Bara en enda person nämner det som vanligt folk upplever som ett av de största problemen, gängvåldet. Ingen nämner bristen på bostäder och att det inte ska bli höga elpriser med mera. Det är som om vänsterns tyckare lever helt åtskilda från vanligt folk och inte ser problemen i vardagen.

Mina önskningar

Jag önskar förstå också att bombningarna av Gaza och den etniska resningen av Västbanken, liksom att Ukraina vinner kriget, Putin faller och Trump inte vinner presidentvalet i USA. Men ännu mer önskar jag att politiker, journalister, opinionsbildare och andra slutar ljuga. Och då pratar jag inte bara om högerextremister utan om vanliga borgerliga journalister, vänsterjournalister, vänstertidningar, politiker och andra. Sluta sprida lögner om brottslighet, fiske, invandring, krige i Ukraina om palestinier med mera.

Jag hoppas också att vi får en energipolitik som skrotar kärnkraften och enbart bygger på sol, vind och vatten. Jag hoppas att vi får en bostadspolitik som går ut på att fixa bostäder åt arbetarklassen och inte profiter åt rika fastighetsägare. Vidare att vi får en kriminalpolitik sim bygger på vetenskap och humanism istället för repression och minskad frihet och integritet. Dessutom hoppas jag på en arbetsmarknadspolitik som bygger på en ösnkan om arbete åt alla.

För att de sakerna ska kunna uppnås krävs att Vänsterpartiet blir tuffare, att socialdemokraterna slutar omfamna de högerextremas åsikter och politik. Dessutom måste vi alla markera mot högern i EU-valet och på gatorna, PÅ jobbet och i våra bostadsområden.

Läs mer om Vänsterpartiet

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!