Nu-domänen och internetstiftelsen

Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän, se-domänen, med registrering av domännamn, samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Internetstiftelsen sköter också drift och administration av nu-domänen som de år 2013 tog över från den US-amerikanska stiftelsen IUSN Foundation.

IUSN hade i sin tur tagit över domänen från Niue år 1997. Fram till 2013 skötte de även den tekniska skötseln och administrationen. Överskott från nu-domänen går till viss del till Niue. Niue är att autonomt område i Stilla havet, en liten ö, som är associerat med Nya Zeeland.

Intäkterna från affärsverksamheten används för att möjliggöra för människor att nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället.

Niues flagga.

Niues regering som har varit missnöjda med hur nu-domänen skötts och hur mycket pengar de fått väckte talan om skadestånd mot Internetstiftelsen för driften av nu-domänen. Pär Brumark kom sedan att överta regeringens krav.

Pär Brumark yrkade att Internetstiftelsen skulle betala 210 miljoner kr till honom. Kravet avsåg förmodad vinst som annars skulle ha tillfallit Niues regering. Som grund påstods dels att Internetstiftelsen brutit mot stiftelselagens bestämmelse om skadestånd, dels handlat kvalificerat otillbörligt när den övertog driften av domänen .nu. Detta bestreds. Tingsrätten har kommit fram till att påståendena saknar fog.

– En stiftelse kan inte bli skadeståndsskyldig enligt bestämmelsen i stiftelselagen. Vidare visar utredningen, mycket förenklat uttryckt, att Internetstiftelsen följt det regelverk som finns samt att Stiftelsen inte har den funktionen att den ska söka tillstånd hos Niues regering, säger chefsrådmannen Tore Gissin, i ett pressmeddelande. Han var ordförande i målet.

Södertörns tingsrätt har nu meddelat dom i målet Pär Brumark och Niues regering mot Internetstiftelsen i Sverige. Tingsrätten avslog käromålet vilket betyder att Brumark förlotrade och Internetstiftelsen vann.