Polisen ägnar mer tid åt gängmord än mord på kvinnor

Att polisen ägnar mer tid åt gängmord än mord på kvinnor är ganska naturligt då gängmord är ett större problem för samhället än vad närstående mäns mord på kvinnor är. Så det är inget märkligt i sig. Ändå har det fått Vesna Prekopic i DN att gå i taket.

De två senaste åren har antalet mord på kvinnor i nära relation varit 10 stycken per år. Antalet mord med skjutvapen var 63 stycken år 2022 och 53 stycken är 2023. Av dessa mord var 51 respektive 46 gängrelaterade. Dessutom finns det minst ett knivmord år 2023 som var gängrelaterat.

Totalt dog 33 kvinnor på grund av dödligt våld år 2023. 4 av dem var under 18 år. 7 av dem dog i gängrelaterat våld och 10 dödades av en man de hade en nära relation till. 2022 dog 23 kvinnor i dödligt våld varav 1 i gängrelaterat våld. 10 dödades va våld i en nära relation. Under 2023 dog alltså nästan lika många kvinnor i gängrelaterat våld som det dog i våld från en närstående.

Snittet vad det gäller mord på kvinnor där gärningsmannen är en närstående har varit 16 per år under perioden 2007-2023 men innan dess var det 20. De senaste två åren finns det en tendens till ytterligare minskning.

Polisens prioriteringar

Att polisen prioriterar gängmord framför mord på kvinnor förefaller mig ganska naturligt utifrån den situation som råder. Gängmord är ett allvarligare problem för samhället i stort än dödligt våld mot kvinnor i nära relation. Men våld mot kvinnor i en nära relation är rent allmänt troligen ett lika stort problem som gängvåld i stort. Men det säger statistiken om dödligt våld ingenting om.

Slutligen kan vi väl säga att alla fall av dödligt våld innebär att en människa dör i onödan. Samtliga fall är en tragedi för de drabbade och deras anhöriga.

Läs mer: