121 fall av dödligt våld under 2023

12 fall av dödligt våldUnder 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld. Det var totalt 5 fler fall av dödligt våld än under 2022. Skjutvapen var den vanligaste våldsmetoden 2023 och användes i 53 fall av dödligt våld. Det var dock 10 fall färre än 2022.

Därefter var kniv eller annat stickande/skärande föremål näst vanligast och användes i 41 fall 2023, vilket var 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder användes sammantaget i 27 fall 2023,9 fall fler jämfört med 2022. Allt enligt en ny rapport från Brå.

I 33 fall var offret av kvinnligt kön, det var 10 fall fler än 2022. I resterande 88 fall var offret av manligt kön, vilket var 5 fall färre än 2022. Samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Det var 10 fall under 2023, vilket var samma nivå som 2022. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna.

Av de som föll offer för dödligt våld 2023 avsåg 104 fall personer 18 år eller äldre, vilket var 4 fall färre än 2022. Resterande 17 fall 2023 gällde offer under 18 år, det var 9 fler än 2022. Antalet minderåriga som föll offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022.

– Under året har både fler minderåriga och fler kvinnor fallit offer för dödligt våld, jämfört med föregående år. Det är till viss del ett resultat av konflikter i kriminella miljöer med dödlig utgång där personer under 18 år och även kvinnor har drabbats, säger Jan Lundbeck i ett pressmeddelande. Han är statistiker på Brå.

Läs mer:

@kriminalpolitik@feddit.nu