Föreningar som utvecklar det vilda internet

En hel del av utvecklingen och utbyggnaden av mångfaldens internet, det vilda internt, Fediversum, sker genom föreningar. De finns framförallt i Europa men några finns i USA. Det går att hävda att det är föreningar som utvecklar det mångfaldiga, fria och vilda internet.

Frankrike

Ett exempel är föreningen Framasoft i Frankrike som står bakom en lång rad programvaror, tjänster och sajter. Bland annat Mastodonklonen Framapiaf samt programvarorna Framadate, PeerTube och Mobilizon. De driver dessutom en mängd tjänster av olika slag.

I Frankrike finns också Salut à Toi association som utvecklar programvaran Libervia, Association Open Atlas som utvecklar Communecter. Inventaire Association utvecklar programvaran Inventaire och driver sajten/instansen Inventaire som är en del av Fediversum.

Italien

I Italien finns bland annat A/I Collective med Associazione AI-ODV. A/I Colllective driver ett webbhotell,  blogghotellet Noblogs.org. Dessutom driver de videotjänst för konferenser och strömmande media, tjänster för chatt och direktmeddelanden, mejltjänster, tjänster för mejlinglistor och nyhetsbrev. De använder programvaror som Jitsi, protokoll som XMPP och IRC med mera.

En annan föreningen med koppling till A/I Collective är underscore_to hacklab som bland annat utvecklat programvaran Gancio som är ett alternativ till Mobilizon. De ligger också bakom sajten cisti.org med tjänster som för kontorsprogram, chattprogram, servertjänster, en Gancioinstans och en Mastodoninstans.

Ytterligare ett italienskt kollektiv är Bida som driver en instans med Framadate för evenemangsplanering och omröstningar, en arkivsajt, en Mastodoninstans, en videokonferenssajt med Jitsi och en fildelningstjänst.

Tyskland

I Tyskland finns bland annat Codeberg e.v. som erbjuder Git hosting med programvaran Forgejo vilket innebär att det är en del av Fediversum. Dessutom driver de ett webbhotell där det går att publicera statiska sidor och några andra tjänster. De är också inblandade i en del andra utvecklingsprojekt av programvaror för Fediversum.

Dessutom har vi Anoxinon e.v. som driver en Mastodoninstans plus en del andra tjänster som chattjänst med XMPP, en fildelningtjänst och en tjänst för direktmeddelanden med Mumble.

Immers Space är ett kooperativ kontrollerat av de anställda. De har utvecklat programvaran Guppe för Fediversum.

Österrike

I Österrike finns Fediverse Foundation som är en förening. De driver flera Mastodoninstanser som wien.rocks, fedi.at, tyrol.social och social.fairphone.community. De hostar även andra Mastodoninstanser som climatjustice.social de dock inte driver och modererar. Dessutom driver de några wikisajter, wiki.apps.fedi.at och joinfediverse.wiki.

Sverige

I Sverige finns det flera föreningar. En är Kamratdataföreningen Konstellationen. De driver Mastodoninstansen Spejset, Lemmyinstansen Aggregatet samt Mediakollen, en wiki och en Owncastinstans.

Flera studentdataföreningar driver också Mastodoninstanser. Academic Computer Club i Umeå driver två olika Mastodoninstanser, driver flera olika hårdvaruservrar och utvecklar ett webbmejlprojekt med mera.De deltar också i flöera programutvecklingsprojekt inkluisve en del GNU-projekt.

En annan är Datorföreningen Stacken som driver flera tjänster med fri och öppen programvara samt en del andra. De har en Matrix-tjänst, en IRC-server, Jitsi, en egen DNS-server, en mejltjänst och en NextCloud-server. De deltar ockspå i utveckling av programvaror som Heimdall/Kerbeeros och en massa annat inklusive deltar i olika GNU-projekt.

USA

En US-amerikansk förening är Super Dimension Fortress (SDF) som erbjuder fria UNIX-konton för alla på ett NetBSD-system. Systemet erbjuder en rad tjänster inklusive webbhotell. De erbjuder dessutom en Gopherserver som ger en fin inblick i hur internet kunde se ut innan webben fanns. För betalande användare så erbjuder de NextCloud, mejlinglistor, VoIP, VPN, domäntjänster och databastjänster. De driver också en Mastodoninstans, Pixelfedinstans, Lemmyinstans och en Matrix chattserver.

I USA finns också den demokratiskt organiserade stiftelsen Nivenly Foundation som driver Mastodoninstansen Hachyderm. De driver också flera utvecklingprojekt av fri och öppen programvara.

Vi har också Free Software Foundation i USA som har ansvaret för GNU-projektet med licenser för fria och öppna programvaror samt utvecklar fria och öppna programvaror. En av dessa programvaror är GNU Social som har stöd för ActivityPub. Dessutom utvecklar de även andra programvaror. De driver en IRC-server, en kampanjsajt som är en wiki, ett programvarubibliotek för programvara med mera. de driver också kampanjer för ett fritt och oberoende internet och delar ut olika priser. Bland programvarorna finns alla typer av program.

WordPress Foundation äger programvaran WordPress och är huvudansvariga för utvecklingen. Med några tillägg blir en WordPressinstallation en del av fediversum. De är också ansvariga för utvecklingen av Buddypress och BBPress,

Brasilien

Kolektiva.social är en Masotodoninstans och Kolektiva.media är en PeerTubeinstans som drivs av två anarkistiska brasilianska nyhetskollektiv, Submedia och Antimidia. De verkar också driva poddsajten Channel Zero Network.

Övrigt

De allra flesta fria programvaror för Fediversum utvecklas dock av informella föreningar eller ”communities”, lösa ammanslutningar av utvecklare som samarbetar. I vissa fall är det mer fasta informella föreningar som exempelvis Magic Stone som utvecklar Mastodonklonen Ecko för Fediversum.

Vi har också kooperativet Social.coop som driver en Mastodoninstans och en Wiki. Liksom Co-op Cloud som är ett kollektiv som erbjuder programvara för molntjänster, servertjänster, webbhotell och enkla installationer v serverprogramvara och av en lång rad fria programvaror varav en del har tillägg för Fediversum eller är skrivna för Fediversum. En annan förening av samma typ är LURK som driver en mejllistetjänst, chattjänst, Icecastserver, en modifierad Mastodontjänst (Hometown) och en wiki.

Det finns också en stor mängd andra föreningar och kollektiv i många olika länder och på många olika språk som erbjuder blogghotell, mejltjänster, chattjänster och annat utan att ha någon koppling till Fediversum. De nämner jag inte här.

Läs mer:

3 svar på “Föreningar som utvecklar det vilda internet”

Kommentarer är stängda.