Internet med mångfald

Jesper Nilsson skrev en intressant debattartikel i ETC den 15 februari om att vi behöver ett vildare internet. Ett internet med mångfald och balans. Mångfaldens balans. Detta med anledning av internet domineras av ett fåtal storföretag.

Enfaldens obalanserade internet

I april 2024 har Google (Chrome) och Apple (Safari) 84% av marknaden för webbläsare (65% respektive nästan 19%). På operativsystemsidan har Microsoft och Apple tillsammans cirka 80% av marknaden. Google står för 84% av alla sökningar på nätet och Microsoft har 3%.

Lite mer än hälften av alla mobiltelefoner kommer från Apple och  Samsung samtidigt om 99% av operativsystemen på telefonerna är från Google och Apple.

Amazon Web Services (32%) och Microsofts Azure (23%) har mer än 50% av marknaden för molntjänster (IaaS, SaaS och PaaS) medan Google har 10%. Apple och Googles mejlprogram hanterar 90% av all global mejl. Google och Cloudflare hanterar 50% av den globala mängden domänförfrågningar. Jesper Nilsson skriver vidare:

Under de senaste decennierna har trenden varit att stängsla in och kontrollera internets ekologi. Apple bestämmer vilka program vi tillåts använda på våra telefoner. Spotify kontrollerar hur och vilka som får sprida sin musik till oss lyssnare. X bestämmer vad och med vilka vi tillåts kommunicera; tidigare i år uppmärksammades hur Elon Musks X godtyckligt stängt av flera journalister, skribenter och poddare.

Urgamla tekniker som e-post, webben och fildelning fungerar helt annorlunda. Vem som helst kan sätta upp en egen web- eller mejlserver, med sina egna regler. Ingen begränsas till att bara mejla eller besöka webbsidor på samma server. Men dessa biotoper för en tynande tillvaro.

Meta med Facebook (62%) och Instagram (12%) dominerar marknaden för sociala medier med totalt 74% medan Google med Youtube har 9%. När det gäller chattprogram dominerar Meta också totalt med Facebook Messenger och WhatsApp. Även Apple (iMessage), Microsoft (Messenger) och Google (Google Chat) har stora andelar liksom en del kinesiska bolag.

Hur det ser ut i Sverige kan ni läsa här.

Mångfaldens balans och internet

Men som Jesper Nilsson avslutar sin artikel finns det motkrafter. Krafter som arbetar för att mejl, RSS, och webben ska få större betydelse. Krafter som verkar för att fler sociala medier och sociala medier utanför storföretagens kontroll och dominans. För att vi istället för en monokultur med dominans för några få storbolag ska få en situation med många aktörer. Istället för enfaldens obalans kämpar de för mångfaldens balans på internet. Ett internet med mångfald som är vildare och bångstyrigare, vilket Maria Farrell och Robin Berjon skriver om i Noema:

Whatever we do, the internet isn’t returning to old-school then-common interfaces like FTP and Gopher, or each organization running its own mail server, rather than operating off G-Suite. But shifting baselines mean that everyone using it today needs a shared way to articulate what’s happening, and a collective sense of purpose and possibility.

Some of what we need is already here, especially on the web. Look at the resurgence of RSS feeds, email newsletters and blogs as we discover (yet again) that relying on one app to host global conversations creates a single point of failure and control. New systems are growing, like the Fediverse with its federated islands, or Bluesky with algorithmic choice and composable moderation.

Några de som kämpar för det är Kamratdataföreningen Konstellationen som bland annat ligger bakom Spejset, Aggregatet och Mediakollen men också pläderar för ökad användning av RSS och bloggar. En annan aktör är Föreningen Skifte för Sverige som verkar för en större användning av mejl och också varit inblandade i Mediakollen samt driver Nya Mediafonden och Klägget. Andra aktörer är de tekniknördar och IT-nördar som driver andra Fediversuminstanser (sajter, servrar) än de som drivs av Konstellationen.

Internationellt finns det en mängd föreningar, kollektiv, företag utan vinstintressen, kommersiella företag och individer som kämpar för samma sak. Och de utvecklar en otrolig mängd programvaror och appar som kan fungera som alternativ till storföretagens begränsande enfald och oligopol.

En allierad i denna kamp är märkligt nog EU som finansierar många utvecklingsprojekt som syftar till ett friare och vildare internet.

Läs mer:

2 svar på “Internet med mångfald”

Kommentarer är stängda.