Grova ekobrott i en idrottsförening I Göteborg – man åtalad

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har väckt åtal mot en företrädare för en förening i Göteborg. Det handlar om om grova ekobrott i en idrottsförening i Göteborg. Mannen misstänks bland annat för att ha använt föreningens medel till privata omkostnader under flera års tid.

Den åtalade mannen är anställd i Göteborgs stad. Han är dock för närvarande avstängd från sitt arbete på grund av utredningen och åtalet. En del av de aktuella pengarna han förskingrat. Andr pengar som idrottsföreningen fått har inte bokförts. Huvuddelen av pengarna består av föreningsbidrag från kommunen. Mannen arbetade med föreningsbidrag.

Åtalet

Mannen åtalas för grov förskingring och grova bokföringsbrott. Den misstänkta brottsligheten pågick åren 2021 – 2023. Åklagaren yrkar även på näringsförbud i tre år för den åtalade. Dessutom på 1,5 miljoner kronor i företagsbot mot idrottsföreningen.

Totalt misstänks mannen ha använt drygt 870 000 kronor av föreningens bankmedel för eget bruk.

– Vår utredning har visat att mannen har använt föreningens pengar till att bland annat betala sin boendehyra, överföringar till närstående, kortköp och kontantuttag dels i Sverige, dels i samband med att han under längre perioder vistats i Somalia, säger förundersökningsledare och chefsåklagare Henric Fagher vid EBM i Göteborg i ett pressmeddelande.

De misstänkta grova bokföringsbrotten består i att mannen inte har bokfört affärshändelser för sammanlagt 13,4 miljoner kronor under 2021 – 2023. Han var faktisk företrädare för föreningen och den som haft ansvaret för föreningens ekonomi.

Samverkansprojekt

Åtalet är ett resultat av samverkansprojektet som startade 2023 mellan EBM, Skatteverket och Göteborg stad i syfte att minska bidragsfusket i ideella föreningar.

– Det finns flera pågående förundersökningar inom ramen för det samverkansprojektet och vi räknar med ytterligare åtal framöver som rör misstänkt bidragsfusk i ideella föreningar, säger Henric Fagher.

– Den ideella sektorn får omfattande stöd och bidrag från samhället. De allra flesta aktörer gör rätt för sig men i våra kontroller ser vi en ökad risk för att skattemedel används på fel sätt. Pengarna går till andra syften än vad de är avsedda för. I den här utredningen, som i de flesta andra, har vi följt pengarna och det är tydligt att de inte har använts så som det är tänkt, säger Magnus Budo Eriksson, skatterevisor och granskningsledare på Skatteverket.

– Göteborgs Stad arbetar för att stärka föreningslivet, och att motverka välfärdsbrottslighet är en del. Samverkansprojektet är en framgångsfaktor och vi har lärt oss mycket som vi kommer att använda oss av för att stärka upp vårt arbetssätt, samt för att utbilda föreningslivet. Detta kommer resultera i ett starkare och friskare föreningsliv, säger Johan Sävhage, förvaltningsdirektör vid idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Läs mer om ekobrott

Ett svar på “Grova ekobrott i en idrottsförening I Göteborg – man åtalad”

Kommentarer är stängda.