Tre män dömda i mål om kokain i Helsingborgs hamn

Totalt är tre män dömda i mål om kokain. Två män, en hamnarbetare och hans vän, dömdes till två års fängelse vardera. Detta för bland annat förberedelse till synnerligen grov narkotikasmuggling. Helsingborgs tingsrätt dömde också en tredje man till åtta års fängelse. I hans fall för bland annat försök och stämpling till synnerligen grovt narkotikabrott.

Brotten som de två första männen döms för är begångna år 2020. Männen hade då långt komna planer på att smuggla kokain från Ecuador till Helsingborgs hamn. Utredningen har i denna del bestått framför allt av innehåll i krypterade telefoner (SkyECC-telefoner).

Åtalet mot hamnarbetaren och hans vän har gällt brottslig planering och förberedelse av två olika smugglingsprojekt med olika avsändargrupperingar och från olika platser i Sydamerika till hamnen i Helsingborg. Tingsrätten har funnit att endast ett av projekten nått så långt i planeringen att det är straffbart.

Den tredje mannen

Försöks- respektive stämplingsbrottet, som den tredje mannen, Alexander Skoug, dömdes för handlar också det om kokain som gömts i kylcontainrar som kommit eller skulle ha kommit in till Helsingborgs hamn. I dessa fall har dock kokainet i olika skeden av händelseförloppet anträffats av brottsbekämpande myndigheter och tagits i beslag. Brotten skedde under 2022.

Utredningen har i denna del bestått av bland annat hemliga tvångsmedel (ex. telefonavlyssning/avläsning), övervakningsfilm, spaning och diverse beslag. För att lokalisera de två containrarna med kokain har den tredje mannen fått viss hjälp av sin vän, den ovan nämnda hamnarbetaren.

När det gäller den ena containern har brottsplanen kommit så långt att den tredje mannen gjort sig skyldig till att ha försökt hämta narkotikan och transportera den från hamnen. Men detta anser tingsrätten inte vara fallet med den andra containern. I det fallet dömdes han endast för stämpling, det vill säga för sitt erbjudande att lokalisera kokainet och transportera det därifrån.

Även hamnarbetaren åtalades för medhjälp till brott avseende en av de kylcontainrar som nyss nämnts. Enligt tingsrätten är det dock inte utrett att hamnarbetaren varit involverad innan kokainet redan hade tagits om hand och bytts ut av de brottsbekämpande myndigheterna. När hamnarbetaren engagerades i detta kokainprojekt var narkotikan redan utbytt. Därför hade brottet aldrig kunnat fullbordas, vilket enligt praxis är en förutsättning för straffansvar.

Alexander Skoug dömdes även för bland annat grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Dessa brott begicks i början av 2023.

Läs mer: