Kokainsmuggling via Helsingborg – tre män åtalade

I fredags väcktes åtal mot tre häktade personer som är misstänkta för att ha planerat och genomfört kokainsmuggling via Helsingborg och dess hamn. En av de åtalade männen arbetar i Helsingborgs hamn sen 30 år tillbaka.

Mannen som heter Osk@r P#hlkv#st, är åtalad tillsammans med en 49-årig man, S*b@stian Buck0vsk#, för två fall av stämpling och förberedelse till synnerligen grov narkotikasmuggling. Detta genom att via den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC ha planerat att smuggla in stora mängder kokain. Detta via containerlaster från Sydamerika. Brotten ägde rum 2020. Buck0vsk# var den som skötte kontakterna med beställarna och leverantörerna av kokainet.

Hösten 2022 gjorde Tullverket stora beslag av kokain i hamnen i Helsingborg. Utredningen visar att kokainet har förts in i landet dolt i kylcontainrar från Sydamerika. Den 21 september fann Tullverket drygt 93 kg kokain i en container som stod uppställd på hamnområdet.

Ett par veckor senare påträffade hamnpolisen i Rotterdam i Nederländerna cirka 102 kg kokain i en container som var på väg till Helsingborgs hamn. Kokainet byttes ut mot attrapper och containern transporterades vidare till Sverige som planerat.

Inbrott i container

På kvällen den 25 oktober gjorde två personer inbrott i containern när den stod uppställd i Helsingborgs hamn. Inbrottet filmades av övervakningskameror i hamnen. De två männen var Osk@r P#hlkv#st och Al*x@nder Sk0ug. De åtalas nu för olika form av delaktighet i försöket att komma åt det kokain som de förväntade sig finna i containern.

–Jag menar att det går att knyta de två männen till inbrottet i containern genom uppgifter från beslagtagna telefoner och spaning som bedrivits tillsammans med det som framkommit i övrigt i utredningen, säger förundersökningsledare Hans Harding i ett pressmeddelande.

Utredningen visar också att Sk0ug haft ingående kontakter med en annan, oidentifierad person, om att hämta de 93 kg kokain som tullen hittade den 21 september. 43-åringen är därför åtalad även för försök till synnerligen grovt narkotikabrott för det beslaget av kokain.

Narkotika- och vapenbeslag

I samband med att Tullverket gjorde tillslag mot Al*x@nder Sk0ug våren 2023 påträffades en stor mängd narkotika och vapen på olika adresser som han är knuten till. Han åtalas därför också för grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott med anledning av dessa fynd.

–Tullverket har bedrivit ett långsiktigt och omfattande arbete tillsammans med åklagare, polis, Helsingborgs hamn och kommunen för att minimera möjligheterna att bedriva brottslighet i organiserad form i Helsingborgs hamn. Det är en stor utmaning för brottsbekämpande myndigheter om det finns medarbetare som arbetar – som i detta fall i hamnen – med koppling till kriminella aktörer, säger Sofia Wall, biträdande chef på Tullverkets kriminalavdelning Syd.

Utredningen har resulterat i beslag av 195 kg kokain ur containrar i Nederländerna och Sverige. Dessutom har ytterligare beslag av jämförelsevis betydligt mindre mängder kokain, amfetamin, cannabis, MDMA, narkotikaklassade tabletter och dopningsmedel gjorts. Även ett avsågat hagelgevär, tre pistoler, en revolver och skarp ammunition beslagtogs.

–Det beslagtagna kokainet betingar sammanlagt cirka 78 miljoner kronor i grossistledet och cirka 175 miljoner kronor i gatuledet i outspätt skick, säger kammaråklagare Hans Harding.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!