Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög. Pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel på medieanvändningen, visar 2023 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Nyheter från public service fortsatte vara mest populära.

Den samlade dagliga användningstiden för medier i de svenska hushållen låg under 2023 kvar på de rekordhöga nivåer som uppmättes under pandemiåren – sammanlagt ungefär sju timmar per person. Det är ungefär en timme mer än före pandemin.

Rörlig bild var det medieslag som allra flest tog del av under 2023. En genomsnittlig dag tittade nio av tio svenskar på rörlig bild i någon form. Vanligast var det att titta på strömmad tv. Något färre, drygt åtta av tio, använde sociala medier. Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade.

Public Service-medierna mest populära

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) är fortsatt de nyhetsmedier som den svenska befolkningen använder mest. Lite drygt hälften av befolkningen, 51 procent, tog under 2023 del av nyheter via SVT en vanlig dag, och 41 procent tog del av nyheter via SR. Det går att jämföra med 33 procent som tog del av nyheter via en morgontidning.

? Att så många tar del av nyheter från public servicemedierna hänger samman med det höga förtroendet. Vi ser också från andra länder att räckvidden och förtroendet för public service går hand i hand, säger Jonas Ohlsson i ett pressmeddelande. Han är föreståndare för Nordicom.

SVT:s strömningstjänst, SVT Play, hade under 2023 i princip lika stor räckvidd som Netflix, 32 respektive 33 procent i den svenska befolkningen. Medan de som använder Netflix framför allt är personer under 45 år, når SVT Play ut mycket jämnare i befolkningen, visar Mediebarometern 2023.

Netflix och SVT Play är de mest använda strömmingstjänsterna för rörlig bild och når långt fler än övriga strömningstjänster på den svenska marknaden.

Färre prenumeranter för dagspressen

Under pandemiåren stärktes dagspressens ställning och andelen hushåll som prenumererar på en digital morgontidning ökade. Under 2023 gick den andelen tillbaka något, från 42 till 40 procent. Samtidigt sjönk andelen som prenumerera på en tryckt morgontidning från 27 till 21 procent.

? 2023 var ett år då hushållen fick mindre pengar över, samtidigt var det ett år med jämförelsevis färre stora nyhetshändelser ? detta bör ha bidragit till att andelen prenumeranter minskade något. Men Sverige är fortfarande ett av de länder där störst andel betalar för digitala nyheter, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

Läs mer:

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.