Olika sociala medier – fördelar och nackdelar

Sociala medier kan vara många olika saker. Det finns helt enkelt olika sociala medier. Det kan vara bloggar och webbtidningar i de fall de tillåter kommentarer och diskussioner eller länkar till andra, mikrobloggar och liknande, diskussionsforum, kalendarier, bildsajter, videosajter, musiksajter, radiosajter, chattar med mera. Gemensamt är att användare på olika sätt kan kommunicera med varandra. Olika social medier har olika funktioner med medföljande för- och nackdelar.

Mikrobloggar

För mikrobloggar och liknande  (ex. Facebook, X, Threads, Bluesky och Mastodon) som är det som sociala medier mest förknippas med gäller att de är fokuserade på nuet. På händelser i detta nu. Diskussioner är svåra att följa bakåt. Det är svårt att hitta gamla poster och diskussioner. Följden är att samma diskussioner tenderar att upprepas om och om igen.

Korta meddelanden prioriteras eller är det enda möjliga. Det gör att debatten ofta mycket förenklad och och uppbruten. Sammanhangen försvinner. Tonen blir ofta hård, konfrontativ och oförsonlig. Mikrobloggar är därför svåra att använda för en ordentlig politisk diskussion.  Eller ens för ett vettigt utbyte av djupare åsikter. Det blri därför i huvudsak kanaler för propaganda och reklam. Om detta kan ni läs mer på bloggen Turist:

  • Brott i kontinuitet. Där flödet alltid lyfter nuet på bekostnad av dået, och särkiljer dem åt.
  • Brott med form. Där korta budskap favoriseras på bekostnad av längre uttryckssätt. Uttryck styckas upp eller förenklas.
  • Brott i rum. Där bristen på semi-privata rum gör att samtal alltid riskerar att avbrytas och blandas upp med andra samtal.

Med nya distribuerade och federerade mikrobloggar som använder programvaror som Mastodon, Misskey, Pleroma, Akkoma, Friendica eller Hubzilla för att ta några exempel har dock gett möjligheter att skapa mikrobloggar med en mer konstruktiv debatt. Detta genom att det går att skapa instanser (sajter) kring intressen, hobbies, politiska åsikter med mera.

Diskussionen blir därmed bättre. Detta då den inte avbryts av angrepp och attacker av olika slag. Tonen blir anständigare och det blir trevligare. Med kontinuiteten och formen kvarstår dock problemen. Korta budskap och svårigheter att följa diskussioner bakåt är något som fortfarande gäller.

Bildsajter som exempelvis Instagram och TikTok har samma begränsningar och nackdelar som de vanliga textbaserade mikrobloggarna när det gäller fokus på korta meddelandet och nuet.

Diskussionsforum

På Turist presenteras också diskussionsforum som ett alternativ till mikrobloggar. Några exempel på diskussionsforum är Flashback, Familjeliv, Sweclockers, Aggregatet och Kolozzeum. Diskussionsforum bygger på kontinuitet. En tråd kan vara hur längs som helst och följas tillbaka till när den startade. Den bör till och med läsas igenom i sin helhet innan en kommentar skrivs. Även gamla trådar hittas lätt i sökningar och kan vara relevanta. Diskussioner i forum blir ofta mer konstruktiva än vad de blir på mikrobloggar.

Privata rum går ofta att skapa på de flesta diskussionsforum. Dessutom är många diskussionsforum privata rum i sig själva då de ofta är skapade kring ett visst intresse, nån hobby, politiskt åsikt etc. Även det bäddar för mer konstruktiva diskussioner. Diskussioner som inte avbryts av helt ovidkommande attacker för nåt som sägs i nån bisats.

Men diskussionsforum lämpar sig inte speciellt väl för mycket komplicerade resonemang och utveckling av politiska idéer och teorier, taktiker och strategier. En diskussion om sådant med utgångspunkt i längre artiklar i nån webbtidning eller på nån blogg lämpar sig däremot väl.

Bloggar och webbtidningar

En blogg som denna eller en webbtidning är bättre på att presentera större textmassor.Det lämpar sig väl för utveckling av teorier, djupare och bättre nyhetsbevakning och för att sammanhang ska kunna förklaras. På bloggar och i webbtidningar går det att göra de fördjupningar. Dessutom historiska och politiska analyser som inte går att presentera på ett adekvat eller funktionellt sätt på en mikroblogg.

Det går också att direkt använda sig av mikrobloggar för att kommentera på blogginlägg och artiklar i webbtidningar. Det gör att det är lätt att koppla samman mer djupa och ingående artiklar med den snabba diskussionen på en mikroblogg. Eller med de mer kontinuerliga diskussionerna på ett debattforum.

Sammankoppling

Att koppla samman diskussionstrådar på ett forum med artiklar på en webbtidning eller en blogg samt med diskussioner på en mikroblogg ger möjlighet att föra diskussionen på många olika nivåer. Det gynnar nya idéer genom snabba och korta mikrobloggsreaktioner. Dessutom konstruktivitet genom långa inlägg och kommentarer på en blogg eller en webbtidning eller i en forumtråd. Historiken går lätt att följa på diskussionsforat. De djupare och mer grundläggande idéerna kan presenteras i en blogg eller webbtidning.

Fediversum med programvaror som exempelvis Mastodon, WordPress och Lemmy är byggt (och utvecklas för att bli ännu bättre på detta) för att möjliggöra interaktivitet mellan olika former och nivåer på diskussioner.

Det bästa exemplet på hur det hela kan te sig och utvecklas vidare finns med sajter som Spejset, Aggregatet, denna blogg och Nyhetskartan som kan kopplas samman på olika sätt. Även andra bloggar och bloggare med koppling till Kamratdataföreningen Konstellationen (som driver mikrobloggen Spejset, diskussionsforat Aggregatet och mediesajten Mediakollen) ingår i det större sammanhang som kan skapas genom ökad interaktion och lämpliga distribuerade och federerade programvaror.

Även diskussionsforumen Feddit.nu och Helvetet liksom mikrobloggarna Mastodon.nu, Mastodonsweden.se, Toots.nu, Fikaverse.club, Helvetet, Fribygda, Radikal och många fler ingår i samma sammanhang. De hänger ihop genom Fediversum. Även Bluesky och Threads hänger delvis samman med Fediversum.

 

2 svar på “Olika sociala medier – fördelar och nackdelar”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.