Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet

Låt inte högern och de rika avgöra. Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Det är ett val som traditionellt lockar färre att rösta än i andra val. I valet 2019 var det 45 procent av de röstberättigade som valde att inte delta i valet. Men det såg mycket olika ut i skilda grupper av befolkningen.

Vänsterpartiet

Det fanns distrikt i Sverige där valdeltagandet låg under 30 procent medan det fanns andra där det låg över 80 procent. Bland de som inte röstade var andelen låginkomsttagare och utlandsfödda större än i gruppen som röstade.

Demokratiska brister

EU har uppenbara demokratiska brister. Kommissionen och Centralbanken, styrda av höga tjänstemän, ligger utanför medborgarnas kontroll och insyn. Lobbyister framför allt från olika kapitalintressen ha stor makt. Och grunden för EU bygger på kapitalintresset om fri rörlighet för varor, tjänster och kapital.

Men det betyder inte att det är klokt att strunta i EU när vi nu som land är medlem i unionen. Det betyder inte heller att det är ointressant vilka som sitter i parlamentet. Politiken kan se olika ut även inom de ramar som ges. EU:s politik på klimatområdet har exempelvis stora brister, men är ändå numera bättre än den svenska regeringens.

Med en annan sammansättning i parlamentet kan det däremot bli värre ifall SD och deras EU-allierade får mer makt. Som politiskt tänkande människor bör vi aldrig avvisa några möjligheter till insyn, påverkan eller att få en plattform för att föra ut andra tankar än de dominerande.

Ett enda alternativ

Som alla läsare av Internationalen vet så finns det flera frågor där synsätten inom vänstern skiljer sig åt på avgörande sätt. Kritik mot Vänsterpartiet har formulerats i Internationalens spalter såväl som inom Vänsterpartiet, till exempel på den nyligen avslutade partikongressen.

Men när det gäller valet till EU-parlamentet finns det bara ett verkligt och meningsfullt alternativ för socialister som vill ha en rättvis klimatomställning, försvara arbetares intressen och internationell solidaritet. Det är Vänsterpartiet. Här är några av de frågor det handlar om:

Klimatet

För att klara klimatomställningen måste bland annat industrin ställas om, järnvägen byggas ut och våra bostäder energieffektiviseras. Men för att lyckas med det behövs en politik som går emot EU:s krav på avreglering och konkurrensutsättning av exempelvis kollektivtrafiken och bostadsmarknaden.

Bostäderna

Bostaden ska vara en rättighet och allmännyttan ska kunna agera utifrån medborgarnas och hyresgästernas intressen istället för utifrån vinstintresset. Som det nu är så höjs hyrorna för hyresgäster i Sverige av EU-regler som säger att allmännyttan måste gå med vinst.

Fackliga rättigheter

Det handlar också om fackliga rättigheter. I EU gäller den fria rörligheten för ”utstationerade” arbetare. Under strejken för kollektivavtal flyger nu Tesla in strejkbrytare till Sverige. Den möjligheten vill Vänsterpartiet stoppa genom att införa en lag: ”Lex Tesla” i EU.

Inom EU finns 5,5 miljoner Gig-arbetare som är anställda på en ”plattform” och betraktas som egenföretagare. Det är cykelbud, taxichaufförer, städare, vårdare och andra som genom denna anställningsform går miste om till exempel semesterlön eller sjukpenning. Inom EU står sedan flera år en strid om en reglering av detta som kallas ”plattformsdirektivet”. Här handlar det om att slåss för arbetarnas intressen mot arbetsköparna och högern.

Palestina-solidaritet

Det är viktigt att även inom EU driva solidaritet med det palestinska folkets rättigheter, mot folkmordet i Gaza, för att införa sanktioner mot Israel, frysa Israels handelsavtal med EU och att utfärda en internationell arresteringsorder mot Benjamin Netanyahu.

Mot lobbyism

Ett av många problem inom EU är lobbyisternas stora inflytande och korruptionen bland politiker och tjänstemän. Det behöver därför införas hårda regler mot lobbyism och korruption inom EU.

Ovanstående frågor utgör exempel där Vänsterpartiet driver en bra linje som behöver få mer tyngd inom EU.

Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 9 juni! Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet

Ledare från tidningen Internationalen.

Läs mer:

Ett svar på “Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.