Brottoffersjourerna föreslår åtgärder för bättre stöd till våldsutsatta kvinnor

Se till att det finns brottsoffersamordnare i alla kommuner, inrätta en barntjänst som ser till barns skydd och möjliggör en förflyttning av förövaren till jourboende istället för att flytta den våldsutsatta. Det är några av de förslag BOJ lägger fram Läs mer…

Ystads Järnvägar

1845 föreslog greve AE von Rosen bland annat en järnvägslinje från Stockholm till Ystad. Det blev inget med detta Så småningom bestämdes att en stambana skulle byggas mellan Stockholm och Malmö. I Skåne skulle den gå via Lund-Eslöv-Hässleholm. När detta Läs mer…