Nisse Pistol, Järnaligan och Gubbligan

Jan Nilsson, Nisse Pistol kallad, är en legendarisk brottsling, nästan i samma klass som Lars-Inge Svartenbrandt eller Clark Olofsson. Han var känd redan på 1970-talet, men han var inte en av de 15 rymlingarna från Kumla år 1972 som det Läs mer…

Kristianstadsbanorna

När Södra stambanan drogs genom Skåne i mitten av 1850-talet fick den en sträckning via Hässleholm och kristianstadsborna började därför undersöka möjligheterna att bygga en bibana till stambanan. Staten kunde dock inte bidra med några pengar och banan fick därför Läs mer…