Bankirfirman Aronowitsch

Bankirfirman Aronowitsch tycks till en början ha varit ett kommanditbolag, KB Lantmanna- och kreditkassan D. Aronowitsch & Co. Sannolik grundare var David Aronowitsch. 1906-09 lät KB D. Aronowitsch och Bankirfirman Öhman Jr uppföra en större kontorsfastighet på Arsenalsgatan i Stockholm. Läs mer…

Lundin – svenska oljebaroner och skattesmitare

Familjen Lundin äger idag en rad bolag via en stiftelse och ett holdingbolag i skatteparadiset Guernsey. Namnet på det viktigaste holdingbolaget är Lorito Holdings Guernsey Ltd. Syftet med upplägget med en stiftelse och holdingbolag i ett skatteparadis är att behålla Läs mer…