Bankirfirman Burman

Axel August Burman (1868-1909) föddes i Stockholm. Han var anställd i firman I. Hirsch & C:o i Sthlm 84—93, och därefter bankir med egen firma KB Burman & C:o. Han grundande flera företag och var styrelseledamot i en rad. Dessutom var han Läs mer…