Det finns gott om tomter – bygg!

Bostadsbristen i Göteborg är värst i Sverige. Samtidigt finns det gott om tomter i centrala lägen som inte kräver dyra investeringar i gator, och annan infrastruktur. Dessutom finna en stor del av dessa tomma tomter i områden där marken inte Läs mer…