Människofientlighet och miljonprogram

En en kritik av Lena Anderssons artikel om Tensta och miljonprogrammet i DN skriver Dan Hallemar i Expressen att Lena Andersson påstår att de som skapade miljonprogrammen hatade människor. Han har i stort sett rätt i sin kritik av Lena Andersson på Läs mer…

Advertisements

Myter om bostadsfrågan

En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor Läs mer…

Det här med bostadspolitiken

Trångboddhet och bostadsbrist har konsekvenser för såväl välfärd som segregation, brottslighet och flyktingpolitik. Det leder till ökad segregation då det nästan är omöjligt att flytta till bättre boende om en inte har några pengar. Något som leder till att fattiga Läs mer…

Inga andra ställen i centrala Göteborg motsvarar Heden

Heden är unikt. Det är ett stort tomt fält som sällan används. Främst används det till ingenting, men delar av det är asfaltytor och parkeringsplatser. Att bygga på Heden skulle gå lät som en plätt, ge väldigt många bostäder och bli skitsnyggt Läs mer…

Varför skulle vi inte kunna låta bosättningar växa upp?

Morgan Johansson, migrationsminister, vill göra det lättare att köra bort fattiga som bosatt sig i husvagnar, tält och kojor på avsides platser, parkeringar, tunnelmynningar etc. Han menar att vi inte kan låta bosättningar växa upp hur som helt. Det är Läs mer…

Det är inget fel med högre hus på Gårda och längs Mölndalsån, men…

Det är dock olyckligt om det bara blir kontorshus i området. Där borde också byggas bostäder. På Gårda tycks det bara planeras kontor vilket kanske inte är så bra, men mellan Mölndalsån och motorvägen tycks det också planeras bostäder, i Läs mer…

Gäng, gängvåld och alternativen

Ungdomsgäng har alltid funnits. Kriminella gäng har alltid funnits. Ungdomar är förknippade med våld. Så har det alltid varit. En majoritet av alla brott begås av ungdomar, unga män som vi ska vara mer specifika. Från 1970-talet och framåt har haschlangning Läs mer…

Ingen ny stadsdel men väl ett nytt kvarter i Krokslätt

Vid Mölndalsvägen finns en mängd tomma ytor, parkeringsplatser och annat som det kan byggas på. Just nu byggs det i Almedal/Elisedal mellan Mölndalsvägen och Örgrytekolonin där det förut fanns en järnhandel. Det är ett litet kvarter som byggs. Detta bygge Läs mer…

Stockholm: Utbyggnad av tunnelbanan och 78 000 bostäder

En överenskommelse har träffats mellan fyra kommuner, Stockholms landsting och staten om utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm med 9 stationer inklusive en medföljande möjlighet att bygga 78 000 nya bostäder. Hur det blir med det senare återstår väl att se Läs mer…

Ny hyreslag gav högre hyror men inte fler lägenheter

Som förväntat ledde den nya hyreslagen med utökade möjligheter att hyra ut i andra hand till högre hyror, men inte till fler lägenheter. Det var en självklarhet att det skulle bli så. Med marknadsmekanismer på ett område där det råder Läs mer…

Nya hyreslagar har gett högre hyra men inte fler bostäder

Som förväntat har den nya lagarna och reglerna kring andrahandsuthyrning lett till mycket högre hyror men inte till fler bostäder. Hela lagstiftningen är ett sätt att gynna rika bostadsspekulanter som kan skaffa flera lägenheter och sen hyr ut dem i Läs mer…

Varför inte bygga riktiga bostäder?

Istället för märkliga projekt som att bygga om gamla skorvar till bostäder kunde man väl i stället ta och bygga riktiga bostäder. Det finns tomma tomter i centrala Göteborg i närheten av mycket bra kollektivtrafik, affärer och arbeten. Längs med Läs mer…

Hårdare krav ger inte fler jobb

Nu ska den idiotiska ”arbetslinjen” eller ”jobblinjen” styra även flyktingpolitiken. Nyanlända flyktingar ska tvingas till vissa orter för annars får de mindre ersättning. Det enda det kommer att resultera i är fler fattiga, fler människor som helt slås ut ur Läs mer…

Det finns gott om tomter – bygg!

Bostadsbristen i Göteborg är värst i Sverige. Samtidigt finns det gott om tomter i centrala lägen som inte kräver dyra investeringar i gator, och annan infrastruktur. Dessutom finna en stor del av dessa tomma tomter i områden där marken inte Läs mer…

Svenskägda G4S är privatmilitärer i israeliska bosättningar

Det svenskkontrollerade jätteföretaget G4S som förmodligen är världens största vaktbolag har personal som utgör privatmilitär åt ett antal olagliga bosättningar på Västbanken. G4S är ett av världen största privata militärföretag vid sidan av vakt- och säkerhetsverksamheten och erbjuder militära tjänster Läs mer…

Hjælp ”Labour Relief Campaign” med at hjælpe folk i Pakistan

Hærens helikoptere evakuerede militærpersonalets familier og beboerne i de store huse, men ignorerede folk, som stod på hustagene og vinkede. Læs førstehåndsrapport fra ødelagt landsby, som LRC-delegation besøgte. Pakistan står over de værste oversvømmelser nogensinde i sin historie. Store regnskyl Läs mer…

Fri bostadsmarknad innebär färre bostäder åt fattiga

Inte bara färre utan också sämre. Det är lätt att konstatera. I US-amerikanska (läs gärna boken From Welfare State to Real Estate av Kim Moody, The New Press 2007) eller latinamerikanska städer utan reglering av bostadsbyggande och hyrespriser finns det Läs mer…